Aktuelle nybygg i Tana-Deatnu

Nybygg av boliger i Tana
Prosjekt i tidlig fase. Kommunedelplan er vedtatt. 256 tomter/boenheter.
Nybygg av boliger i Skiippagurra
Prosjekt i tidlig fase. Kommunedelplan er vedtatt. 73 tomter.
Etablering av skileikanlegg med skitrekk og eventuelt tilrettelegge for sommeraktiviteter i Tana
Planområde: ca 69,4 daa. Alpinanlegg med tilhørende vaktmesterbolig like ved Tanabru.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.