Aktuelle nybygg i Senja

Nybygg av boliger, forretning og kontor i Lenvik
Ca 10000 m2 med næring. Totalt ca 150 stk boenheter och 15000 m2 med næring på Silsand strand.
Riving og nybygg av barneskole i Finnsnes
•Skole for ca. 500 elever •Flerbrukshall med takhøyde 9 meter (godkjent for volleyball på høyeste nasjonale nivå) •Klatrehall med minimum klatrehøyde 10 meter •Lokaler for kulturskoleopplæring •Oppstart august 2023 og ferdig i august 2025 •Ca. 20 flere parkeringsplasser •Oppgradering av skolevei og adkomst •Kostnadsramme ca. 500 000 000 kroner
Nybygg av boliger i Lenvik
Totalt ca 150 stk boenheter och 15000 m2 med næring på Silsand strand.
Nybygg av boliger i Senjahopen
Ca 80 stk boliger.
Nybygg av boliger, forretning og kontor i Lenvik
Ca 3500 m2 med næring. Totalt ca 150 stk boenheter och 15000 m2 med næring på Silsand strand.
Nytt avfallsforbrenningsanlegg på Botnhågen i Finnsnes
Gnr/bnr: 46/366, 46/542 og 46/610. Det nye anlegget skal årlig kunne ta imot følgende mengder til forbrenning: • Avfall fra industri og privat husholdning, ca 20.000 tonn. • Trevirke, ca 2.000 tonn. • Farlig avfall, ca 2.000 tonn. • Sykehusavfall, ca 500 tonn.
Nybygg av ferieleiligheter på Skrolvik, Senja
Ca 25-26 leiligheter. Bygges i 2 trinn. Prosjektet kan eventuellt deles opp beroende hvilke aktører man kommer i kontakt med. Ladestasjoner for bil og båt vurderes.
Nybygg av boliger og kontor alternativt bevertning i Lenvik
Ca 600 m2 med kontor alternativt bevertning. Totalt ca 150 stk boenheter och 15000 m2 med næring på Silsand strand.
Nybygg av forretning og kontor i Lenvik
Totalt ca 150 stk boenheter och 15000 m2 med næring på Silsand strand.
Ny- og ombygg av vei i Senja kommune
Ca. 300 m ny vei for å binde sammen Sjyveien langs Gibostad-bukta i den hensikt å legge til rette for privat utbygging av boliger.
Nybygg av carport med sykkelbod for ved boliger på Silsand i Senja kommune
Carport og sykkelbod til bruk for beboere og ansatte ved Stjerneboligen på Silsand. Det er behov for oppstilling og lademulighet for 6 arbeidsbiler i carport og innendørs lagring av 8 elektriske 3-hjulsykler i sykkelbod. De elektriske 3-hjulssyklene må stå lagret frostfritt i sykkelboden.
Etablering av gjerder ved barnehage i Senja kommune
Bygging av gjerde rundt barnehagen, gjelder spesielt nedsiden av barnehagen mot trafikkert vei.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.