Aktuelle nybygg i Sørreisa

Etablering av nytt kommunalt avløpsanlegg på Langhågen i Sørreisa kommune
- Etablering av nye kommunale selvfallsledninger for spillvann - Etablering/sanering av private stikkledninger for spillvann - Etablering av ny pumpeledning for spillvann, 226 m, hvorav 200 m i sjø - Etablering av ny avløpspumpestasjon med overbygg og overløpsledning - Boring for selvfallsledning under fylkesveg

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.