Aktuelle nybygg i Nordreisa

Nybygg av transformatorstasjon i Nordreisa
Totalentreprisekontrakt 169 mill.kr. Denne stasjonen erstatter dagens Nordreisa stasjon. Dagens stasjon saneres når dette projektet er idriftsatt. Transformering: 2 stk 300 MVA 420/132, 2 stk 50 MVA 132/66. Spenningsnivå: 420/132 kV, 132/66 kV. Antall bryterfelt: 4 420 kV-felt, 8 132 kV-felt, 5 66 kV-felt. Areal: 45 dekar.
Nybygg av kraftverk i Nordreisa
Produksjon; 4,60 GWh.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.