Aktuelle nybygg i Nordkapp

Opparbeidelse av grunnarbeider og etablering av VA-ledninger ved vannbehandlingsanlegg i Nordkapp kommune
Nordkapp kommune planlegger å bygge nytt vannbehandlingsanlegg i Skipsfjord. Det skal legges ny vannledning til og fra vannbehandlingensanlegget, etablere kum og løsning for brannvann, leggetrekkerør og kabler for El og IK. I tillegg skal det bygges opp ny grusvei med stikkrenne over bekk. Opsjon: Etablere Infiltrasjonsanlegg med pumpestasjon.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.