Aktuelle nybygg i Målselv

Nybygg av flerbrukshall i Bardufoss
Teknisk rom i andre etasje. Totalentreprenør vil ha opsjon for asfaltering av uteområdet.
Nybygg av omsorgsboliger på Andslimoen i Målselv kommune
Målselv kommune skal bygge 20 (14 omsorgsboliger med opsjon på 6) heldøgns omsorgsleiligheter med personalbase på Andslimoen.
Etablering av infrastruktur på Akkasæter i Målselv kommune
Etablering av infrastruktur (avskoging, masseflytting, etablering traubunn og overbygning, grøfter FV/VA/EL).
Oppføring av nytt avløpsrenseanlegg på Akkasæter ved Blåtind skytefelt i Målselv kommune
Parkeringsarealer, infrastruktur, teknisk bygg, høydebasseng og et renseanlegg.
Asfaltering av uteområde ved flerbrukshall i Bardufoss
Totalentreprenør fra nybygg av Bardufosshallen har opsjon på dette.
Anskaffelse av telt/plasthaller til Forsvarsbygg i Bardufoss
Forsvarsbygg skal anskaffe telt/plasthaller til følgende lokasjoner: Bardufoss, Setermoen, Bjerkvik og Akkasæter. 4 delkontrakter.
Anskaffelse av telt/plasthaller til Forsvarsbygg i Bjerkvik
Forsvarsbygg skal anskaffe telt/plasthaller til følgende lokasjoner: Bardufoss, Setermoen, Bjerkvik og Akkasæter. 4 delkontrakter.
Anskaffelse av telt/plasthaller til Forsvarsbygg i Øverbygd
Forsvarsbygg skal anskaffe telt/plasthaller til følgende lokasjoner: Bardufoss, Setermoen, Bjerkvik og Akkasæter. 4 delkontrakter. Åtte forlegningstelt, sanitærtelt, kjøkken-/messetelt og lagertelt for vinterens øvelse på Akkasæter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.