Aktuelle nybygg i Lyngen

Etablering av nytt veikryss samt omlegging av vann- og avløpsledninger på Furuflaten i Lyngen kommune
Etablering av nytt veikryss mellom Grønvollveien og FV 868 i Lyngen kommune. Omfatter også omlegging av vann-, avløps- og overvannsanlegg. Total lengde for veiarbeider er ca. 265 m, og på støttemur ca 85 m. VA-arbeidet utføres ved tradisjonell grøftegraving. Total lengde for VA-anlegg er ca. 270 m.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.