Aktuelle nybygg i Kvæfjord

Rassikring på Rv 85 i Kvæfjord
Skredfaktorkategori lav. 583m lengde. Skredtype, snø,stein.
Nybygg av leiligheter i Kvæfjord
4 etasjer (inkl parkeringsgarasje delvis under bakkeplan). Ca. 2,2 mål.
Rassikring på Rv 85 i Kvæfjord
Skredfaktorkategori lav. 8m lengde. Skredtype, sørpe.
Rassikring ved Rv 85 Brattelva i i Kvæfjord
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype sørpe. 40m. Skredfaktor lav.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.