Aktuelle nybygg i Kåfjord - Gáivuotna - Kaivuono

Etablering av nytt ledningsanlegg med kummer og ny trykkøkningsstasjon i Manndalen, Kåfjord kommune
Kåfjord kommune planlegger å styrke vannforsyningen på Løkvoll og Øvermyra. Det etableres ny vannledning fra Vannet via Storvollen til Øvermyra. I Øvermyra tilkobles ledningen eksisterende anlegg. Ved eksisterende vannbehandlingsanlegg etableres det ny trykkøkningsstasjon.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.