Aktuelle nybygg i Ibestad

Skredsikring med steinspranggjerde/fanggjerde langs Fylkesveg 7804 i Ibestad kommune
Bygging av steinspranggjerdet/fanggjerde (30 meter + 70 meter). Gjerdet skal ha en styrke på 3000 kJ.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.