Aktuelle nybygg i Harstad

Nybygg av parkeringsanlegg i Harstad
500-600 parkeringsplasser.
Nybygg av næringspark i Harstad, trinn 1
Trinn 2-3 se prosjekt; Nordlysparken trinn 2-3. Infrastruktur se prosjekt; Nordlysparken VVA. Kostnad er antydet. Er ett næringsområde på totalt 470 dekar oppdelt i tre trinn.
Nybygg av turnhall i Harstad kommune
Planområdet berører eiendommene 54/488, 54/489, 54/367 og 54/26.
Nybygg av leiligheter i Harstad, bygg B
Totalt 5 stk leilighetsbygg med inntil 80 enheter.
Nybygg av to-og firemannsboliger i Harstad
Gnr/bnr: 50/45, 62, 626 og 1147‐1156. 6-8 leiligheter.
Etablering av bussholdeplasser i Harstad
19 stk bussholdeplasser langs kommunale veger, hvorav 16 stk er opsjoner.
Etablering av plassbygde småhus i Harstad
Mølnåsen 18 og 20, samt Natthusveien 40. En tomannsbolig samt 2 små eneboliger Opsjon på ytterligere 3 små eneboliger, ikke avklart adresse.
Nybygg av fortau i Harstad
Opparbeidelse av fortau inkludert gatelysanlegg og kantstopp på en strekning fra Trillingen til Bjørnebåsen, omtrent 500 meter. Videre skal det legges ny VA i området Skarveien/Bjørnebåsen samt nytt overvannsystem i Skarveien.
Nybygg av flyktingboliger (modulbygg) i Harstad kommune
Boligbehov ca 50 boenheter. Det vil være behov for alt fra 2- roms til 5-roms.
Etablering av lynladere på parkeringsplasser i Harstad sentrum
Det skal etableres ladere på to lokaliteter, på parkeringsplass over Grottebadet og i Erlings gate. Leverandør skal levere 10 stk. komplette lynladestasjoner fordelt 6 + 4 stk. på disse to parkeringsplasser.
Nybygg av garasje ved idrettsanlegg i Harstad kommune
Bygging av ny garasje på Kanebogen stadion. Garasjen skal benyttes til oppbevaring av ismaskin og vedlikeholdsutstyr knyttet til idrettsanlegget.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.