Aktuelle nybygg i Hammerfest

Nybygg av sykehus på Rossmolla i Hammerfest
Energiklasse A og passivhus. Bygget blir på ca 33.000 kvm og skal romme spesialisthelsetjeneste, medisin- og sykepleierutdanning, legevakt og helsehus.
Nybygg av flerbolighus i Hammerfest
16 - 18 byggmåneder.
Nybygg av parkeringshus for sykehus (NHS) i Hammerfest
Parkeringshuset er planlagt med 343 plasser over fire plan.
Etablering av transformatorstasjon i Hammerfest
Greenfield-prosjekt. Hyggevatn transformatorstasjon etableres som et greenfield-prosjekt og utvikles i et byggherresamarbeid mellom Statnett og Equinor. Felles planlegging for Skaidi, Hyggevatn og Skillemoen tranformatorstasjon. Transformatorstasjoner i forbindelse med elektrifiseringen av Hammerfest LNG.
Nybygg av småhus for utleie til vanskeligstilte i Hammerfest kommune
Hammerfest kommune ønsker oppført småhus for utleie til vanskeligstilte på boligmarkedet. Slik at leietakere får en stabil og forutsigbar bosituasjon. Målsetningen er å fremskaffe selvstendig småhus som er inkludert i det øvrige bomiljøet hva gjelder bokvalitet for beboer og opprettholde estetiske kvaliteter for omgivelsene. To småhus - Platået i Rypefjord og Vadsøveien på Fuglenes.
Rassikring/rasfanggjerde på Rv 94 Fuglnesveien i Hammerfest
Byggetips. Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype stein. 100m. Skredfaktor høy.
Etablering av flytebrygger i Hammerfest kommune
Leveranse av flytebrygger, ca 60 m lang og 4 m bred med komplett utstyr, men fortøyninger tas med og prises som en opsjon.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.