Aktuelle nybygg i Balsfjord

Nybygg av boliger i Balsfjord
Infrastruktur er opparbeidet.
Nybygg av boliger i Balsfjord
Infrastruktur er opparbeidet.
Nybygg av ambulansestasjon i Balsfjord
Leieavtale med varighet på 10 år med ensidig opsjon for oppdragsgiver til å forlenge avtalen med ytterligere 3 + 3 + 3 år.
Nybygg av boliger i Balsfjord
Infrastruktur er opparbeidet.
Etablering av noderom/datasenter i Nordkjosbotn, Balsfjord kommune
Etablering av fiberkabel traseer på separat prosjekt.
Nybygg av boliger i Balsfjord kommune
Infrastruktur er opparbeidet.
Nybygg av boliger i Balsfjord kommune
Infrastruktur er opparbeidet.
Nybygg av boliger i Balsfjord kommune
Infrastruktur er opparbeidet.
Nybygg av boliger i Balsfjord kommune
Infrastruktur er opparbeidet.
Nybygg av boliger i Balsfjord kommune
Infrastruktur er opparbeidet.
Terreng- og betongarbeider i forbindelse med ny høydebasseng og overføringsledninger på Mestervik i Balsfjord kommune
Nye overføringsledninger fra eksisterende vannbehandlingsanlegg til høydebassenget.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.