Aktuelle nybygg i Alta

Etablering av reiselivsanlegg på Janesnes i Talvik
Gnr/bnr: 11/155, 47, 50, 89, 103, 98. Ombygg av sykehjem til hotell, konferanse og turistaktivitet. Nybygg av 150-200 hytter.
Nybygg av flerbolighus på Gakorimyra i Alta
Totalt 56 leiligheter. Totalentreprenør vil få opsjon på trinn 2.
Utbygging av høyhastighets bredbånd i Alta kommune
Bredbåndsprosjekt i Finnmark - tildeling 2023. 2 delkontrakt. Alta - Årøya og Båtsfjord.
Riving og nybygg av reingjerder i Alta
Riving av et gammelt gjerde og bygging av et nytt reingjerde mellom Jakobselvsvatnet (grensemerket 309) og vest for grensemerke 320, en strekning på cirka 3 km langs riksgrensen mellom Norge og Russland. Den nye gjerdetraseen er ryddet sommeren 2023, men noe små rydding må påregnes.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.