Nybygg av sykehus på Rossmolla i Hammerfest
Energiklasse A og passivhus. Bygget blir på ca 33.000 kvm og skal romme spesialisthelsetjeneste, medisin- og sykepleierutdanning, legevakt og helsehus.
Ny vei og bru på E8 Sørbotn-Laukslett (Ramfjorden), K06
Omlegging av E8 utenom bebyggelsen ved bygging av vel 9,7 km ny vei inkl ny bru (870) over Ramfjorden.
Nybygg av landbasert fiskeoppdrett på industriområde i Alta
110 daa. årsproduksjon på 20.000 tonn fisk.
Nybygg av boliger i Tromsø
Tomten er 166 mål. Planer om 400-420 boliger. 3-5 etasjer.
Nybygg av boliger i Tromsø
Totalt planlegges 579 boliger. Varav 455 nybygg og 124 stycken skall renoveres alt rives og bygges upp. Gnr/bnr: 118/407, 408, 409, 443 mfl
Nybygg av leiligheter og studentboliger i Tromsø
Totalt 135 boliger. 4-7 etasjer.
Nybygg av leiligheter på Tromsøya i Tromsø
To høyblokk på 10 og 14 etasjer. I tillegg er det planlagt to lavere blokker på fire etasjer. Utbedring av Nordøyvegen for gående og syklende. Samarbeidsprosjekt mellom Varden Borettslag og Boligbyggelaget Nord.
Riving av lager for nybygg av lamellblokker ved vannkant i Tromsø
Eiendom der Olav Aakre tidligere hadde lager.
Nybygg av transformatorstasjon i Nordreisa
Totalentreprisekontrakt 169 mill.kr. Denne stasjonen erstatter dagens Nordreisa stasjon. Dagens stasjon saneres når dette projektet er idriftsatt. Transformering: 2 stk 300 MVA 420/132, 2 stk 50 MVA 132/66. Spenningsnivå: 420/132 kV, 132/66 kV. Antall bryterfelt: 4 420 kV-felt, 8 132 kV-felt, 5 66 kV-felt. Areal: 45 dekar.
Nybygg av boliger i Tromsø
Totalt planlegges 455 nye boliger på Åsgårdmarka.
Nybygg av boliger, forretning og kontor i Lenvik
Ca 10000 m2 med næring. Totalt ca 150 stk boenheter och 15000 m2 med næring på Silsand strand.
Riving og nybygg av barneskole i Finnsnes
•Skole for ca. 500 elever •Flerbrukshall med takhøyde 9 meter (godkjent for volleyball på høyeste nasjonale nivå) •Klatrehall med minimum klatrehøyde 10 meter •Lokaler for kulturskoleopplæring •Oppstart august 2023 og ferdig i august 2025 •Ca. 20 flere parkeringsplasser •Oppgradering av skolevei og adkomst •Kostnadsramme ca. 500 000 000 kroner
Etablering av reiselivsanlegg på Janesnes i Talvik
Gnr/bnr: 11/155, 47, 50, 89, 103, 98. Ombygg av sykehjem til hotell, konferanse og turistaktivitet. Nybygg av 150-200 hytter.
Nybygg av boliger i Lenvik
Totalt ca 150 stk boenheter och 15000 m2 med næring på Silsand strand.
Nybygg av leiligheter med boder og sykkelparkering på Strandkanten i Tromsø
Opparbeidelse av tomten og parkeringsanlegg er allerede etablert. Totalt skal det bygges 11 071 kvadratmeter bolig og 1 524 kvadratmeter med boder og sykkelparkering, Leilighetene vil være fra 37 kvadratmeter til 125 kvadratmeter store.
Nybygg av leiligheter på Elvekanten i Alta, trinn 3-4
Total 150 boliger planlegges på Elvekanten. 3-4 etasjer. 4 byggetrinn, 8 boligblokk. 42 leiligheter i trinn 1.
Etablering av boligblokker i Alta
B6 på 11,7 daa. Det kan etableres 75-95 konsentrerte boenheter.
Nybygg av boliger i Senjahopen
Ca 80 stk boliger.
Nybygg av parkeringsanlegg i Harstad
500-600 parkeringsplasser.
Nybygg av boliger, forretning og kontor i Lenvik
Ca 3500 m2 med næring. Totalt ca 150 stk boenheter och 15000 m2 med næring på Silsand strand.
Nytt avfallsforbrenningsanlegg på Botnhågen i Finnsnes
Gnr/bnr: 46/366, 46/542 og 46/610. Det nye anlegget skal årlig kunne ta imot følgende mengder til forbrenning: • Avfall fra industri og privat husholdning, ca 20.000 tonn. • Trevirke, ca 2.000 tonn. • Farlig avfall, ca 2.000 tonn. • Sykehusavfall, ca 500 tonn.
Nybygg av studentboliger i Tromsø, trinn 4
SML 1 er på 10 etasjer og 15 hybler pr etasje. BRA=3500m2 SML 4 er på 7 etasjer og kombinert hybler og leiligheter. BRA=2000m2
Nybygg av fritidsboliger i Kirkenes
Ved maksimal utnyttelse av alle delfeltene, totalt 478 daa, vil det være plass for 122 nye fritidsboliger.
Nybygg av næringspark i Harstad, trinn 1
Trinn 2-3 se prosjekt; Nordlysparken trinn 2-3. Infrastruktur se prosjekt; Nordlysparken VVA. Kostnad er antydet. Er ett næringsområde på totalt 470 dekar oppdelt i tre trinn.
Nybygg av boliger på Nordmannsgård i Tromsø
Totalt ca 750 boliger på Fløylia. Samarbeidsprosjekt mellom Barlindhaug Eiendom AS, Miliarium Bolig AS og Mælen Holding AS.
Nybygg av flerbolighus i Hammerfest
16 - 18 byggmåneder.
Fornyelse av bru, E6 Voulmasjok i Porsanger
Ca 2 km. Det er satt av midler til ny bru fordelt på årene 2020 og 2021 i Handlingsprogrammet.
Nybygg av blokkbebyggelse i Alta
Totalt planlegges ca. 160 blokkleiligheter og 52 rekkehusenheter på Lille-Komsa boligområde.
Etablering av dagligvarebutikk og boliger i Senja kommune
Ca. 11 daa. Hensikten med planen er å erstatte dagens forretningsbygg med en ny dagligvarebutikk samt annen handel, som svarer på dagens krav til drift og etterspørsel. I tillegg ønskes etablert ny boligbebyggelse over forretningsetasjen, med rekkehus i tre plan og leiligheter i 4 plan. Samlet ønskes etablert inntil 40 boliger og et stort felles leke- og uteoppholdsareal på taket av butikken.
Nybygg av turnhall i Harstad kommune
Planområdet berører eiendommene 54/488, 54/489, 54/367 og 54/26.
Nybygg av boliger på campingplassen ved Altaelva i Øvre Alta
Gnr./bnr. 24/145, 147, 417, 418, 426. Steinfossveien 23–27.
Nybygg av parkeringshus for sykehus (NHS) i Hammerfest
Parkeringshuset er planlagt med 343 plasser over fire plan.
Nybygg av barnehage i Kirkenes
6 avdelings barnehage. Riving er ferdig, entreprenør er ukjent.
Nybygg av flerbolighus i Alta
20-25 enheter i trinn 1, uklar utforming. Totalentreprenør vil få opsjon på trinn 2.
Etablering av industrihavn på Espenesbogen i Dyrøy
Ca 112,4 daa. Gnr/bnr: 46/101, 46/102, 46/117, 46/118, 46/140, 46/147, 46/35, 46/36, 46/56 og 46/7.
Nybygg av ferieleiligheter på Skrolvik, Senja
Ca 25-26 leiligheter. Bygges i 2 trinn. Prosjektet kan eventuellt deles opp beroende hvilke aktører man kommer i kontakt med. Ladestasjoner for bil og båt vurderes.
Nybygg av leiligheter m.m i Alta
Totalt planlegges ca. 160 blokkleiligheter og 52 rekkehusenheter på Lille-Komsa boligområde.
Nybygg av boliger og kontor alternativt bevertning i Lenvik
Ca 600 m2 med kontor alternativt bevertning. Totalt ca 150 stk boenheter och 15000 m2 med næring på Silsand strand.
Nybygg av radaranlegg i Vardø kommune
En huskropp med tårn och ca 1 km vei.
Rassikring/ny fangtvoll på Rv 85 Langvassdal i Kvæfjord
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø. 50m. Skredfaktor middels.
Nybygg av boliger i Balsfjord
Infrastruktur er opparbeidet.
Nybygg av boliger i Balsfjord
Infrastruktur er opparbeidet.
Nybygg av leiligheter i Bossekop, trinn 2
Bygges i tre trinn. Totalt 120 enheter.
Etablering av transformatorstasjon i Hammerfest
Greenfield-prosjekt. Hyggevatn transformatorstasjon etableres som et greenfield-prosjekt og utvikles i et byggherresamarbeid mellom Statnett og Equinor. Felles planlegging for Skaidi, Hyggevatn og Skillemoen tranformatorstasjon. Transformatorstasjoner i forbindelse med elektrifiseringen av Hammerfest LNG.
Nybygg av leiligheter i Kvæfjord
4 etasjer (inkl parkeringsgarasje delvis under bakkeplan). Ca. 2,2 mål.
Etablering av infrastruktur på Akkasæter i Målselv kommune
Etablering av infrastruktur (avskoging, masseflytting, etablering traubunn og overbygning, grøfter FV/VA/EL).
Nybygg av flerbrukshangar på Bardufoss Flystasjon
Bygging av flerbrukshangar for å utvide kapasiteten for vedlikehold og garasjering av fly og helikopter og lagring av materiell, kjøretøyer, container, bakkeutstyr, BRP materiell, m.m. på Bardufoss Flystasjon
Etablering av oppvekstsenter sør for Baddereidet i Kvænangen kommune
Oppvekstsenteret skal inneholde tilbud om barnehage, SFO og skole for trinnene 1 – 4. Alt skal være èn organisasjon og være samlet i ett bygg.
Nybygg av brannstasjon, anleggsseksjon og kontorbygg m.m i Skjervøy
Brannstasjon og annlegssekssjone med tilhørende kaldgarasje. Med i tilbudet skal rivning av det gamle bygget også være med. Nybygget er i industriveien på Skjervøysentrum.
Nybygg av fritidsboliger i Karasjok
Gnr/bnr/fnr 1/1/15 og 1/1/17. Ca 11 tomter.
Nybygg av omsorgsboliger for unge i Alta kommune
Gnr./Bnr. 29/47, 29/1. Bolig modell enligt Foyer botillbud modellen. 10-12 boliger.
Nybygg av forretning og kontor i Lenvik
Totalt ca 150 stk boenheter och 15000 m2 med næring på Silsand strand.
Nybygg av leiligheter i Harstad, bygg B
Totalt 5 stk leilighetsbygg med inntil 80 enheter.
Nybygg av boliger i Kjøllefjord
8 boligtomter fordelt på Lebesby kommune og Finnmarkseiendommen.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.