Aktuelle nybygg i Stjørdal

Riving og nybygg av barneskole i Stjørdal
Eksisterende skolebygninger skal rives for å gjøre plass til ny barneskole (trinn 1-7). Bruttoareal for bygningsmassen som skal rives er omtrent 6400 m2. Skolen skal dimensjoneres med en totalkapasitet på 540 elever. Bruttoarealet for den nye skolen er omtrent 7100 m2. Skolen skal ikke miljøsertifiseres, men prinsippene for standarden Breeam-Nor skal følges.
Nybygg av leilighetsbygg i Stjørdal
Gnr/bnr: 101/251, 113/88, 102/1241 (delvis) og 113/91 (delvis). S-bRA på 5500 – 6000 m2.
Nybygg av boliger i Stjørdal, trinn 1
Gnr/bnr: 107/394, 102/104, 441 mfl. Ca 120-130 stk leiligheter. 3-5 etasjer.
Nybygg av boligområde i Stjørdal
Ca 40 enheter. Gnr/bnr: 108/6, 108/169 og 108/131.
Nybygg av boliger i Hegra
Gjennomførelsetid: 2-3 år.
Nybygg av boliger i Stjørdal
Hangartomta og del av Ringbanen gnr/bnr. 107/1 og 102/441.
Opparbeidelse av infrastruktur for boligområde i Stjørdal
Gnr/bnr: 162/366, 435 mfl. Cca. 63 daa.
Nybygg av robuste boliger i Stjørdal
Velferd ønsker å etablere et tilbud med 5-7 robuste småhus.
Nybygg av kompetansesenter i Værnes
Som et viktig ledd i prosjektet Bergkunstreisen i Trøndelag ønsker Stiklestad Nasjonale Kultursenter og Stjørdal kommune å skape et kompetansesenter for bergkunst ved SNKs lokalavdeling Stjørdal museum, Værnes. Planleggingsarbeidet er i gang og det er opprettet en intensjonsavtale mellom SNK og Stjørdal kommune. Det tas sikte på en realisering av kompetansesenteret i 2023.
Etablering av uisolerte lagerhaller ved garnison på Værnes i Stjørdal kommune
Forsvarsbygg har behov for å øke areal med lagerkapasitet og ønsker derfor å kjøpe 2 stk uisolerte lagerhaller, som skal stå på Værnes garnison.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.