Aktuelle nybygg i Midtre Gauldal

Nybygg av hytter på Kjølen ved Budalen
360 dekar. Gnr/bnr: 131/2, 137/2.
Nybygg av ambulansestasjon i Støren
Ambulansestasjonen skal samlokaliseres med brannstasjonen i Moøya, og ambulansestasjonen og brannstasjonen tilknyttes via en gangbru. Den nye ambulansestasjonen vil bli ca 300 m2 over to plan, og skal blant annet inneholde garasje, oppholdsrom, kjøkken, garderober, kontor og hvilerom. Oppstart blir sommeren 2023.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.