Aktuelle nybygg i Tysvær

Etablering av nytt landbasert matfiskanlegg i Ramsvika
Planområdet er på omtrent 89,6 dekar. Anlegget vil ha et bruksareal på mellom 27.000 og 28.000 kvadratmeter.
Etablering av prefabrikkerte boliger i Tysvær kommune
Montering av komplett møblerte moduler klar til bruk for ny boligleir på Kårstø. Boligleiren skal inneholde: - 178 hybelrom med bad – hvorav 1 stk UU og 11 stk hybelrom for isolasjon. - Garderobefasiliteter. - Fellesrom/TV-rom. - Diverse lagerrom og tekniske rom. - Heis. - Ringmur. - Opparbeidelse av definert uteområde.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.