Aktuelle nybygg i Rødøy

Rassikring/fanggrøft på Fv 17 Breivika i Rødøy
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype sørpe. Skredfaktor middels. 100m.
Nybygg av utleieboliger i Gjerøy og Nordnesøy i Rødøy kommune
Prosjektering og bygging av 4 stk. nye utleieboliger i Rødøy kommune. Boligene bygges som vertikaldelte tomannsboliger. 1 stk. tomannsbolig på 8195 Gjerøy, og 1 stk. tomannsbolig på 8198 Nordnesøy.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.