Aktuelle nybygg i Lurøy

Ny ferjekai på Fylkesveg 7410 (tidligere Fv. 439) Tonnes i Lurøy
* Inntil 30 oppstillingsplasser. * Elektrifisering av ferjesambandet.
Oppføring av boenheter i form av modulenheter i Lurøy kommune
Oppføring av fem boenheter i form av modulenheter. To av boenhetene skal oppføres på Onøya og tre i Aldersundet. Modulbygg Småskogan (tomannsbolig). Modulbygg Sandmelan (3 enheter i rekke).
Kommunedelplan for Konsvikosen i Lurøy kommune
Forrige kommunedelplan for Konsvikosen ble utarbeidet i 2003 og er utdatert. Det er behov for areal for nye boliger. Det er også behov for mer næringsareal. Plankartet må også oppdateres med endringer som har skjedd siden 2003. Man må også kartlegge funksjonell strandsone og sette forbudsgrense mot sjø i hht til krav i den nye plan og bygningsloven. Plangrenser foreslås utvidet slik at planen omfatter Skolvatnet, areal på begge sider av Nordmyrveien og Salaveien samt hele Konsvik Breivika til og med Småskogan.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.