Aktuelle nybygg i Lurøy

Oppgradering av vei langs Fv. 7410 i Nordland
Etablering av nye skjæringer for å forbedre sikt, etablering av møteplasser, grøfting, utskifting av eksisterende stikkrenner, utskifting av deler av eksisterende rekkverk, masseutskifting på deler av strekningen Fv. 7410.
Nybygg av boliger ved Sandmelan på Aldersundet i Lurøy kommune
Oppføring av 4 boenheter ved Sandmelan i Aldersundet. Prosjektet består av 3 små boenheter og en større boenhet. Hver boenhet kan være frittstående bygg, men tilbyder kan også tilby 4 leiligheter i rekke, to tomannsboliger på ett plan, eller horisontaldelt 4-mannsbolig.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.