Aktuelle nybygg i Vestnes

Utvikling av stamfiskanlegg på Vågstranda i Vestnes kommune
Det aktuelle området ligg på gnr. 194, bnr. 20 m. fl, og femner om eit areal på 16 daa.Formålet med planarbeidet er å regulere til: Næringsformål, leggje til rette for vidare utvikling, kai, utfylling i sjø
Nytt undervisningsfjøs mm i Vikebukta, trinn 1
BREEAM sertifiseres som VERY GOOD. 50 mill.kr inkl. mva.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.