Aktuelle nybygg i Vestnes

Etablering av midlertidig skolebygg i Vestnes kommune
Vestnes kommune har til hensikt å inngå avtale om leie av midlertidig skolebygg. Fra neste skoleår (høsten 2022) øker antall elever ved Tresfjord skole, hvilket medfører et behov for flere klasserom. Dette må løses ved innleie av midlertidige skolebygg (brakker). Avtalen skal omfatte ett midlertidig skolebygg (brakkebygg) som skal romme 2 klasserom, 2 grupperom, 1 kontor, 2 toaletter, garderobeareal og 1 bøttekott/renholdsrom. Estimert areal er 350-450 kvm.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.