Aktuelle nybygg i Sunndal

Nybygg av bru på Riksveg 70 i Sunndal
Bygge ny bru og nødvendige vegtilknyttninger til brua. Omlegging av et firearmet kryss til T-kryss og omlegging av fylkesveg under ny bru.
Nybygg av boligområde i Ålvundfjord
17 eneboligtomter og en tomt for en flermannsbolig med opp til tre enheter.
Nybygg av boliger i Sunndalsøra
12 eneboligtomter og en tomt for flerbolighus.
Nybygg av boliger ved Sunndal
3 tomter gjenstår. Regulert for sammenlagt 11 boenheter.
Nybygg av eneboliger i Sunndalsøra
Gnr/bnr 48/2, 91, 255. Sydvestre del av Langslågata 10.
Etablering av brakker til skolebygg i Sunndal kommune
Undervisningslokaler til 50 barn og 7 ansatte.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.