Aktuelle nybygg i Sunndal

Nybygg av terminalbygg på Fjordparken i Sunndal
Oppstillingsareal for konteinere. 1000-1500 m2 terminalbygg. To plasthaller.
Utbygging av bredbånd i Sunndal kommune
Utbygging av bredbånd i området fjellgardene, Hjellmo - Røymoen, og i Viromdalen; Børsetlauvet - Nerdalen og Innerdalen.
Etablering av UV-hus ved Nofimas anlegg på Sunndalsøra i Sunndal
Bygget anslås til en grunnflate på 5 m x 5 m. Mønehøyde over eksisterende terreng 4,0 m Takvinkel 22,5 °.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.