Aktuelle nybygg i Sunndal

Nybygg av kraftverk ved Sunndal
Prosjektet består av kraftstasjon og vannvei i fjell med platedam som inntaksdam. Inkluderer boring av en 600 m lang sjakt.
Nybygg av bru på Riksveg 70 i Sunndal
Bygge ny bru og nødvendige vegtilknyttninger til brua. Omlegging av et firearmet kryss til T-kryss og omlegging av fylkesveg under ny bru.
Etablering av akvakulturanlegg for matfisk av torsk ved Grova i Sunndalsfjorden
Akvakulturanlegg for matfisk av torsk på lokalitet VKA01 ved Grova i Sunndalsfjorden. 3500 tonn biomasse.
Nybygg av leilighetsbygg i Ålvundeid
Gnr. 100, bnr. 69, 70 og 71 - tomt 4, 6 og 8.
Nybygg av boligfelt i Øksendalen
Detaljregulering er godkjent.
Nybygg av boligfelt i Ålvundeid
Detaljregulering er godkjent.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.