Aktuelle nybygg i Stranda

Ny tunnel på Fv 60 Hamregjølet i Stranda
På prioriteringsliste for riksvegnett Region Midt. Prioriteringstall 3,9 (høy). Skredtype snø.
Nybygg av hotell og leiligheter på Sunnmøre
Gnr/bnr 8/135 ‐ 8/137‐ 8/37 og 8/38. (Namnet på prosjektet er ikkje endeleg bestemt.) Hotell med 20-25 rom, restaurant og uteservering til 150-200 personer. 16 seksmannshytter, resepsjon med en liten matbutikk, samt 6 seksmanns leiligheter i etasjen over driftsbygget.
Opparbeidelse av infrastruktur til bustadfelt samt opparbeidelse av tomt til brannstasjon inkludert bru over Maråkelva i Stranda kommune
Opparbeiding av tekniske anlegg for 1. byggesteg av byggefelt Berget i Geiranger i Stranda kommune i Møre og Romsdal. Byggefeltet ligg på vestsida av Maråkelva. Det er etablert avkøyrsle frå fylkesveg 63 fram til Maråkelva. Anskaffinga omfattar også bru over elva og opparbeiding av tomt for brannstasjon i byggefeltområdet.
Terrengtiltak og overvåking/varsling på Fv 63 Fonna i Stranda
Prioriteringstall 2,7 (middels) i rassikringsplan.
Rassikringstiltak på Fv 655 Hjelleskreda i Stranda
Prioriteringstall 2,9 (middels) i rassikringsplan.
Rassikringstiltak på Fv 655 Hjelleskreda i Stranda
Prioriteringstall 2,9 (middels) i rassikringsplan.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.