Aktuelle nybygg i Smøla

Nybygg av bolig- og fritidsbebyggelse, tjenesteyting og småbåtanlegg m.m. i Smøla kommune
Området planlegges utviklet til frittliggende bolig- og fritidsbebyggelse, privat tjenesteyting, fritids- og turistformål, småbåtanlegg på land og i sjø, uteoppholdsareal, samferdselsanlegg, teknisk infrastruktur, grønnstruktur og friluftsområde.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.