Aktuelle nybygg i Rauma

Etablering av kunstgressbane ved skole i Rauma kommune
Rauma kommune skal bygge ny kunstgressbane i Isfjorden. Banen skal ha størrelsen 7er-bane. Anskaffelsen omfatter grunnarbeider, som graving, lagvis oppbygging av banens fundament, dreneringsanlegg og omlegging av kommunal vannledning. I tillegg kommer levering og legging av kunstgress, støttemur og belysning. Banen ligger ved Isfjorden skole, ca. 7 km fra Åndalsnes sentrum.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.