Aktuelle nybygg i Kristiansund

Ny- eller ombygg av distriktsmedisinsk senter i Kristiansund
Bygges etter Sykehuset Nordmøre og Romsdal.
Nybygg av leiligheter i Kristiansund
Ordning i bygging: 6-5-2-1-3-4. Fiber, internett og TV fra Telenor/NEAS. Integrerte hvitevarer fra Siemens. Solutsatte fasader får utvendige screens fra Norsol.
Nybygg av atriumhus og eneboliger i kjede i Kristiansund
Totalt 370 boliger fordelt på 7 felt.
Etablering av småhusbebyggelse ved Haslihaugen på Storbakken i Kristansund
8-12 boenheter. Gnr/bnr: 166/288, 88, 110, 67, 66 og 36.
Etablering av høyspentledninger i Kristiansund
Graving av ca 1000 meter grøft for fremføring av høyspentkabler.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.