Aktuelle nybygg i Kristiansund

Utvidelse av handelspark i Kristiansund, trinn 2
Gnr/bnr: 34/179, 31/1395, 31/308. BREEAM-sertifiseres til Very Good.
Nybygg av avlastningssenter for funksjonshemmede i Kristiansund
Østerveien 2 og 4. Gnr/bnr: 32/35 m.fl.
Nybygg av omsorgsboliger i Kristiansund
Passivhus-standard, NCEB, fjellbrønn-park. Bruk av robuste materialer.
Nybygg av leiligheter på Nordlandet i Kristiansund
3 enheter i eksisterende bygg, og 11 enheter i nytt bygg.
Nybygg av leiligheter i Kristiansund
Ordning i bygging: 6-5-2-1-3-4.
Nybygg av leiligheter i Kristiansund
Ordning i bygging: 6-5-2-1-3-4.
Nybygg av boligområde i Kristiansund
Gnr/bnr 10/608, 10/136, 10/298
Nybygg av flerbolighus i Kristiansund
1,5 daa. P-kjeller 8-9 plasser.
Nybygg av produksjonshall i Kristiansund
Produksjon av plastbåter. 14 meter høyt.
Etablering av doble el-bil ladere på parkeringsplass på Frei i Kristiansund
Levering og montering av 10 stk. doble el-bil ladere. Fundamentene til laderne er satt opp og trekkerør er lagt fra husvegg via noen kummer og frem til 10 stolpesokler, jording er lagt i samme grøft.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.