Aktuelle nybygg i Kristiansund

Nybygg av kulturhus med opera, museum, bibliotek m.m. i Kristiansund sentrum
OMKK Eiendom AS er stiftet, eies av Kristiansund kommune og Møre og Romsdal fylkeskommune. Nytt kulturhus som skal romme arealer for Operaen i Kristiansund, Stiftelsen Nordmøre Museum, samt bibliotek og kulturskole for Kristiansund kommune. Lokalisering ved Langveien ungdomsskole. Nybygg og gjenbruk (totalrehabilitering) av bygget i Langveien 16.
Nybygg av barneskole på Goma i Kristiansund
Kapasitet for 400 elever. Ev grønt tak.
Nybygg av brannstasjon på Goma i Kristiansund
Riving er egen entreprise og eget prosjekt. Tidligere prosjektnavn Goma brannstasjon.
Nybygg av restaurant i Kristiansund
85 parkeringsplasser. 16 plasser for lading av elbil.
Nybygg av flerbolighus i Kristiansund
1,5 daa. P-kjeller 8-9 plasser.
Nybygg av hovedvannledning i Kristiansund
Forslag fra investeringsplan 2016-19.
Ny akvakulturlokalitet for etablering av makroalger ved Skjellingen i Kristiansund
Etablering av to rigger på et 350 dekar stort område ved Skjellingen.
Eablering av pumpeledning for spillvann i Frei, Kristiansund kommune
Oppdraget omfatter etablering av anlegg som kan pumpe spillvann fra tomtnr. 135/117, til kommunal kum ved kryss Kvalvågveien-FV268. Dette innebærer graving ca. 550m lang (eksisterende) grøft, legge avløpsledning, PE50mm SDR11 og montere kum, på tomtnr. 135/177. Det skal også legges vannledning Ø110 i samme grøft for Kristiansund kommune, 550m. Deler av grøftetraseen må det påregnes fjellsprengning.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.