Aktuelle nybygg i Hustadvika

Nybygg av boligområde ved Høstmarka - Elnesvågen i Hustadvika kommune
Hele eller deler av gbnr. 45/5, 46/263, 46/15, 46/47 og 46/33.
Nybygg av boliger på Elnesvågen i Fræna, etappe 2 mfl
Totalt ca. 60 boenheter på Korsmyra boligfelt.
Nybygg av eneboliger i Elnesvågen
Antall tomter ikke fastsatt.
Nybygg av leiligheter i Elnesvågen
17 store selveierleiligheter tilbaketrukket på sørsiden av Elnesvågen sentrum.
Nybygg av rundkjøring langs Fv. 64 ved Holamyra i Malmefjorden
Det er totalt tre opsjoner i kontrakten. Opsjon 1: Oppgradering av kollektivholdeplass S/Ø i området, samt etablering av gang- og sykkelveg fra denne til dagligvare m.m. på eiendom 59/25. Opsjonen omfatter også en tilrettelagt kryssing og en overgang, samt etablering av medfølgende anlegg som belysning og liknende. Opsjon2: Etablering av fortau og gang-/sykkelveg langs Tømmervegen. Opsjon 3: Etablering av fjerde rundkjøringsarm i Vest.
Nybygg av boliger i Farstad
Tiltaket inneber 9 nye tomter for einebustader/tomannsbustader som vil gi 9-18 bueiningar.
Ny infrastruktur for boliger på Elnesvågen i Fræna, etappe 2 mfl
Opparbeidelse av infrastruktur for eneboligtomter og tomter for leiligheter. Totalt ca. 60 boenheter på Korsmyra boligfelt.
Nybygg av bobilparkering og servicebygning ved Kjekså, Bud
Planområdet er ca. 18 dekar. Området skal reguleres for å legge til rette for bobilparkering med tilhørende servicebygning. Det er ønskelig å etablere et parkeringsområde med høy kvalitet og godt servicetilbud, dette innebærer også god kvalitet på parkeringsplassene og oppholdsområdene mellom parkeringsplassene. Servicebygningen skal være sanitærbygg for parkeringens gjester, i tillegg er det ønskelig med et samarbeid med kommunen, fylket og reiselivet for å få allment tilgjengelige toaletter i bygningen. Muligheten for å tilrettelegge for at turistbusser kan parkere og benytte anlegget vil vurderes som del av prosjektet. Andre etasje på bygningen vil ha et forsamlingslokale med panoramavinduer ut mot havet. På toppen av bygningen er det planlagt en takterrasse med glassrekkverk, et flott sted for å nyte den storslåtte utsikten på finværsdager.
Nybygg av torg i Elnesvågen
Renovering, modernisering.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.