Aktuelle nybygg i Averøy

Utvidelse av eksisterende virksomhet og utvidelse av landbasert oppdretttsanlegg i Averøy
Eierne av Skjerneset Fisk AS har etablert et nytt selskap, Mork Rensefisk AS. Det nye selskapet planlegger å ha stamfisk av berggylt, strykning av rogn og startforing av yngel for salg til oppdrettere. Rensefisk brukes i fiskeoppdrett til å bekjempe lakselus. Som første produsent i verdikjeden for oppdrettsnæringen er Skjerneset Fisk AS og Mork Rensefisk AS i ferd med å bli to solide aktører i rensefiskmarkedet. For å tilrettelegge for denne satsingen og imøtekomme økt etterspørsel i markedet, vil det bli behov for utvidelser av dagens arealer, både på land og ut i sjø. Planområdet strekker seg fra fylkesveg ned til sjø, og tar inn hovedbruket gnr. 10 bnr. 5 samt festeeiendommen gnr. 10 bnr. 5 fnr. 1. I tillegg berøres gnr. 10 bnr. 3, 6, 30 og 33 av planavgrensningen. Planavgrensning legges slik for å sikre hensiktsmessig avkjøring og adkomst ned til området.
Etablering av boligområde i Averøy kommune
Øksenvåghøgda boligområde ligger på høyden mellom Øksenvågen og Lilleøksenvågen. KBBL Bygg AS har 5 ledige tomter i feltet. Det gjelder tomt 5,17,18, 20 og 22.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.