Aktuelle nybygg i Averøy

Nybygg av barneskole og idrettshall ved Rangøykrysset på Kårvåg i Averøy
Skolen skal bygges ved Rangøykrysset på Kårvåg. Skolen skal dimensjoneres for ca. 240 elever på 1. til 7. trinn. Passivhus-standard.
Etablering av slamavskiller for behandling av kloakk fra boligfelt i Averøy kommune
Fra et mindre boligfelt på Kvernes i Averøy kommune går i dag kloakken i samleledning direkte ut i fjorden. Det er nå vedtatt at det skal installeres en slamavskiller for behandling av kloakken fra dette boligfeltet. Det vurderes også å legge en selvfalls kloakkledning fra Kvernes kirke og koble denne inn på ledningen fra boligfeltet. Slamavskilleren skal dimensjoneres for 130 p.e. og plasseres ved fylkesvegen nedenfor kirkegården ved Kvernes kirke. I tilknytning til slamavskilleren skal det etableres et kjøresterkt areal (oppstillingsplass) for pumpebil.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.