Aktuelle nybygg i Aure

Nybygg av hytter på Ertvågsøya i Aure
13,5 daa. Gnr/bnr: 97/1, 56 og 57.
Etablering av vannbehandlingsanlegg i Aure kommune
Oppføring av nytt vannbehandlingsanlegg med grunnflate på 300 m2. Sentrale anleggsdeler skal utføres vanntett med plasstøpt betong. Byggegrop, adkomstveg og VA-anlegg inkl. 1,1 km tilkoblingsledninger øst for anlegget.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.