Aktuelle nybygg i Ørsta

Ny tunnel på Fv 41 Årvikgjølet i Ørsta
Prioriteringstall 2,7 (middels) i rassikringsplan.
Utbygging av bredbånd i Ørsta kommune
Møre og Romsdal fylkeskommune har ansvar for å sikre at utbygging av bredbånd med offentlig støtte i 10 kommuner blir lyst ut som en samla konkurranse, i tråd med anskaffelsesregelverket og statstøtteregelverket. I kunngjøringa står derfor Møre og Romsdal fylkeskommune som oppdragsgiver, men det er den enkelte kommune, jf. pkt. 1.2.1 i konkurransegrunnlaget, som er kontraktspart og ansvarlig for sitt delprosjekt. Fylkeskommunen har ansvar for å sikre at utbygging av de 11 delprosjekta blir lyst ut som en samla konkurranse, i tråd med anskaffelsesregelverket og statstøtteregelverket. Aktuelle leverandører kan gi tilbud på ett eller flere av delprosjekta. Det blir tatt forbehold om godkjenning og finansiering av kostnadene i det enkelte kommunestyret, og at tilbudet er innenfor avsatte midler til prosjektet. Ved begrenset finansiering står oppdragsgiver for det enkelte delprosjektet fritt til å avlyse konkurransen.
Nybygg av høydebasseng i på Freneidet i Hustadvika kommune
Netto bassengvolum er 3000 m3, og total grunnflate ca 650 m2.
Rassikring på Fv 655 Juvatnet II i Ørsta
Prioriteringstall 2,8 (middels) i rassikringsplan.
Rassikring på Fv 655 Solabrauta I i Ørsta
Prioriteringstall 2,8 (middels) i rassikringsplan.
Rassikring på Fv 655 Solabrauta II i Ørsta
Prioriteringstall 2,8 (middels) i rassikringsplan.
Rassikring på Fv 655 Solabrauta III i Ørsta
Prioriteringstall 2,8 (middels) i rassikringsplan.
Rassikring på Fv 655 Solabrauta IV i Ørsta
Prioriteringstall 2,8 (middels) i rassikringsplan.
Rassikring på Fv 655 Lygnstøylvatnet I i Ørsta
Prioriteringstall 2,8 (middels) i rassikringsplan.
Rassikring på Fv 655 Nysetra i Ørsta
Prioriteringstall 2,8 (middels) i rassikringsplan.
Rassikring på Fv 655 Urabrauta I i Ørsta
Prioriteringstall 2,8 (middels) i rassikringsplan.
Rassikring på Fv 655 Urabrauta II i Ørsta
Prioriteringstall 2,8 (middels) i rassikringsplan.
Rassikring på Fv 655 Solaskaret i Ørsta
Prioriteringstall 2,8 (middels) i rassikringsplan.
Rassikring på Fv 655 Skitnedeplane i Ørsta
Prioriteringstall 2,8 (middels) i rassikringsplan.
Rassikring på Fv 655 Heimstestaven i Ørsta
Prioriteringstall 2,8 (middels) i rassikringsplan.
Ny radar på Fv 41 Kjerringgjølet i Ørsta
Prioriteringstall 2,7 (middels) i rassikringsplan.
Heving og forlengelse av fangvoll mm på Fv 70 Likkjestreket i Ørsta
Også øke magasinkapasiteten. Prioriteringstall 2,9 (middels) i rassikringsplan.
Radarovervåking på Fv 655 Skredevikja i Ørsta
Ev 80m langt overbygg (til 50 mnok). Prioriteringstall 2,8 (middels) i rassikringsplan.
Rassikring på Fv 655 Fremstestaven i Ørsta
Prioriteringstall 2,7 (middels) i rassikringsplan.
Overvåking/varsling på Fv 41 Brødgjølet i Ørsta
Prioriteringstall 2,6 (middels) i rassikringsplan. Mulig radar.
Utvidelse av magasin mm på Fv 655 Apalneset i Ørsta
Prioriteringstall 2,6 (middels) i rassikringsplan. Ny fangvoll og stikkrenne.
Nybygg av minikraftverk i Skårelva i Hjørundfjord i Ørsta kommune
Kraftverket vil ha ei installert effekt på 1 MW.
Rassikring På Fv 655 Storegylet i Ørsta
Prioriteringstall 2,5 (middels) i rassikringsplan.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.