Aktuelle nybygg i Øyer

Nybygg av produksjonsanlegg for biometanol i Øyer kommune
Anlegget skal årlig kunne produsere opp mot 150.000 tonn biometanol.
Nybygg av fritidsleiligheter i Øyer
Formålet med planendringen er å tilrettelegge for at disse leilighetsbyggene kan bygges som fritidsleiligheter
Etablering av infrastruktur for nybygg av produksjonsanlegg for biometanol i Øyer kommune
Anlegget skal årlig kunne produsere opp mot 170.000 tonn biometanol.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.