Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg av lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Ringerike

Utskifting av heiser på sykehjem og boliger i Ringerike kommune
Oppdraget omfatter utskifting av tre eldre heiser. Alle heisene har avvik fra Heiskontrollen og det er påvist slit og elde. Dette gjelder på Nes sykehjem, Sokna sykehjem og Krokenveien 19. I tillegg skal gammel heis i Valhallveien 15 demonteres og blindes forsvarlig. Alle eiendommer ligger i Ringerike kommune.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.