Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg av lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Nittedal

Midlertidig utvidelse av barneskole i Nittedal kommune
Avtaleperioden er 5 år. Oppdragsgiver har opsjon på å forlenge avtalen på uendrede vilkår i 5 år, med 1 år av gangen slik at total mulig avtalelengde blir 10 år.
Konsulenttjenester for utarbeidelse av mulighetsstudie for boligløsninger tilknyttet Skytta og Døli sykehjem
Nittedal kommune innbyr til konkurranse for kjøp av utredningskompetanse til å gjennomføre en mulighetsstudie, for å utrede mulige boløsninger for eldre med tjenestebehov geografisk tilknyttet våre to sykehjem.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.