Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg av lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Hole

Rehabilitering av taktekking og isolasjon på sidefløy ved skole i Hole kommune
Hole kommune ønsker å legge mer isolasjon og ny taktekking på en sidefløy av Vik skole.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.