Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg av lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Frogn

Akkurat nå finnes det dessverre ingen prosjekter i Frogn som matcher valget ditt, men ettersom databasen vår oppdateres jevnlig kan det dukke opp et prosjekt når som helst.

Mens du venter kan du enten melde din interesse til oss i skjemaet ved siden av, eller gå videre til resten av fylkets prosjekter som du kan se noen eksempler på nedenfor.

Ombygg av helsestasjon til KAN i Nannestad kommune
I forbindelse med vedtak om utbygging og rehabilitering av Nannestad kommunehus ble det vedtatt at KAN skal flytte opp til der helsestasjonen er lokalisert i dag. Dersom KAN skal flytte inn der helsestasjonen er lokalisert i dag, må lokalene bygges noe om. Ventilasjonen er lite fungerende og et nytt vedskjul må på plass.
Forlengelse av tursti langs Sagelva i Lillestrøm kommune
Forlengelse av eksisterende tursti langs Sagelva under Parkodden bru, for å unngå at myke trafikanter må krysse fylkesveg 158.
Mindre byggarbeider ved videregående skole i Gol kommune
Delprosjekt 1 – Nytt tak på miljøstasjonen Det skal etableres tak på eksisterende miljøstasjon, som er uten overbygg i dag. Inkludert i oppgaven er dimensjonering av, og montering av hovedbæring under nytt tak, samt ny spilevegg. Delprosjektet gjelder også ny garasjeport i eksisterende åpning, samt dør. Bygget skal ha elektrisk anlegg og belysning uten spesielle funksjoner. Delprosjekt 2 – Sykkelhotell og solplatting Utenfor inngangspartiet til gamle «Hallingdal Gymnas», skal det bygges et kombinert sykkelhotell med solplatting utenfor. Sykkelhotellet er et lukket bygg, men uisolert. Byggets andre halvpart, er en solplatting uten tak eller vegger. På denne tomten finnes ingen byggverk fra tidligere, men tilbyder er ansvarlig for å hensynta forhold til eksisterende infrastruktur som gatelys mm. Forespørselen Side 1/9 inkluderer grunn - og fundamentarbeider og terrenget rundt skal tilpasses bygget. Bygget skal ha elektrisk anlegg og belysning uten spesielle funksjoner. Delprosjekt 3 – Garasje og bod I helningen ovenfor dagens elev- og lærer parkering, skal skolens driftsavdeling få egen garasjering og bod. Garasjen er uisolert, mens boden skal isoleres iht. tegningsbeskrivelse. For å gi en god terrengtilpasning, er den nederste meteren på veggen mot skolebygget utformet som en støttemur mot terreng. I tillegg skal det utføres terrengtilpasning rundt bygget og opparbeidelse av snuplass med mer utenfor garasjen. Bygget skal ha elektrisk anlegg og belysning uten spesielle funksjoner.

Se andre prosjekter i Viken fylke ved å klikke her.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.