Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg av lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Drammen

Gjenoppbygging av barnehage etter brann i Drammen kommune
Etter brann ble et tidligere tilbygg revet totalt, samt resterende bygningsmasse strippet ned innvendig. Tidligere tilbygg skal nå reetableres i et noe større omfang, samt gjenstående bygningsmasse settes i stand igjen innvendig inkl. noen mindre utvidelser/optimaliseringer. I tillegg skal det bygges et nytt frittstående utvendig vognskur.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.