Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg av lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Bærum

Etablering av videregående skole i Sandvika sentrum
Det nye skolebygget blir på åtte etasjer i tillegg til to etasjer under bakken. Skolen vil ha plass til 300 elever. BREEAM-NOR Excellent.
Utvidelse av ungdomsskole i Slependen
Utvides til en 8 parallell ungdomsskole.
Rammeavtale for kjøp av elektrisk installasjonsmateriell i Norge
Gjelder hele Norge. Total kostnad: 1 mrd.
Utvidelse av rideanlegg i Bærum kommune
Etablering av ny ridehall med tilhørende stallplasser, samt en ny utendørs ridebane da hallen tenkes plassert der eksisterende ridebane ligger i dag. Den nye ridebanen er plassert langsmed dagens parkeringsplass. I tillegg skal det lages underlag for 14 stk. utendørs bokser for hester, langsmed eksisterende hall, og utvide eksisterende parkeringsplass mot sør.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.