Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg av lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Asker

Ombygg av Knivsfjellveien 6 til 5 boenheter for psykisk helse og rus, og somatiske utfordringer i Asker
Fløy A skal bygges om til 5 boenheter for psykisk helse og rus, og somatiske utfordringer. Prosjektet inneholder fellesrom, felles kjøkken, personalfasiliteter (kontor, personalrom og nytt HCWC mm).

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.