Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg av lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Tokke

Oppgradering av fellesarealer på videregående skole i Tokke kommune
Oppgradering av fellesarealene, innomhus og utomhus, på skolen, avd. Dalen.
Energisparende tiltak på videregående skole i Tokke
Felles utlysning for enøktiltak på 12 bygg: 6 delkontrakter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.