Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg av lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Skien

Rehabilitering av eksisterende Husflidhall til nye lokaler samt oppføring av nytt bygg på Stevneplassen i Skien kommune
MATS gir tilbud til unge mennesker som er ferdig med Videregående skole, og har behov for et dagtilbud som kan tilrettelegge for tilpasset arbeid og aktivitet. MATS skal flytte inn i nye lokaler på Stevneplassen. Eksisterende Husflidhall skal rehabiliteres, det skal føres opp et nytt bygg og et energiforsyningsbygg skal tilpasses vedproduksjon.
Ombygging av avdelning for sikkerhetspsykiatri ved Sykehuset Telemark
Dette prosjektet omhandler å utvide dagens avdeling med 7 sengeplasser pluss en skjermingsplass plasser i 1. etasje i bygg 3 der eksisterende holder til i 2. etasje.
Etablering av nytt kommunalt fastlegesenter i Kverndalsbygget i Skien kommune
Nytt fastlegesenter i første etasje i Kverndalsbygget.
Utskifting av lyskilder til LED-belysning ved eiendommer i Norge
Ca. 20.000 lyskilder skal byttes ut og erstattes med LED-belysning. Gjelder i hovedsak eiendommer på Østlandet i Norge.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.