Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg av lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Skien

VVS-tiltak ved kommunale bygg i Skien kommune
VVS-tiltak ved 9 bygg: 1. Enggrav skole: Nytt ventilasjonsaggregat. 2. Gjerpen barneskole: Bytte ut ventilasjonsaggregat og demontere og montere 132 VAV-spjeld-motorer. 3. Granåsen barnehage: Nytt ventilasjonsaggregat og luft til luft varmepumpe. 4. Kongerød skole og Kongerød hall: Skifte varmegjenvinner og istallere luftepotter i enden av radiatorkurs. 5. Lyngbakken sykehjem: Installere legionellasikring, behovsstyring av ventilasjon i bygget (VVS-arbeider) og tørrkjøler på tak. Isolere rør. 6. Melum skole: Luft til luft varmepumpe i gymsal. 7. Mæla ungdomsskole: Optimalisering oppvarming. 8. Rådhuset: Isolering av rør, ventiler, pumper etc. samt skifte fra reimdrevne vifter til direktedrevne i anlegg 36.01. 9. Klosterskogen videregående skole: a. Skifte ut vannrenseutstyr. b. Bytte ut mikrobobleutskiller DN150. c. Service på hoved tvilling-sirkulasjonspumper. d. Bytte ut ekspansjonssystem. e. Bytte ut ventil og motor SV02. f. Bytte ut 2 stk. shuntgrupper med shuntventiler. g. Bytte ut manuell stengeventil 2stk. – 32.01 - 008 og 32.01 – 009. h. Innregulering av vannmengder på kursnivå (10 kurser). i. Bytte ut 25 stk radiatorer.
Etablering av varmepumper ved barneskole og sykehjem i Skien kommune
Gjerpen barneskole fyres i dag med elkjel og biooljekjel til spisslast. Kommunen ønsker å installere vann/vann varmepumpe for å ta hoveddelen av oppvarmingsbehovet. Som del av dette tiltaket er det også forutsatt optimalisering av varmeanlegget for å få best mulige forhold for ny varmepumpe. På Lyngbakken sykehjem er det et varmegjenvinningssystem fra kjølemaskiner til forvarming av tappevann. Varmegjenvinningssystemet er stengt pga risiko for legionellabakterier. Skien kommune ønsker å installere kjølemaskin/varmepumpe som kan levere høyre temperatur til forvarming varmt vann.
Utvidelse og oppgradering av SD-anlegg ved kommunale bygg i Skien kommune
Utvidelse og oppgradering av eksisterende Niagara NX web basert SD-anlegg. Installasjon av KNX anlegg for styring av el. varme og konvertering over til Niagara NX. Det skal gis pris på etablering av felles portal for 9 nye SD anlegg: - 02- Buerflata barnehage. - 03 – Enggrav skole. - 04 - Venstøp barnehage. - 05 – Granåsen barnehage. KNX anlegg til styring av el. varme. - 06 – Tiedemannsjordet barnehage. KNX anlegg til styring av el. varme. - 08 – Melum skole. Instalasjon av KNX anlegg til styring av el. varme. - 09 – Menstad flerebrukshal. - 11 – Mæla ungdomsskole. - 13 – Svanvik skole. KNX anlegg til styring av el. varme. Det skal også gis tilbud på installering og oppgradering av Niagara NX web basert anlegg i følgende bygg: - 02- Buerflata barnehage. - 03 – Enggrav skole. - 04 - Venstøp barnehage. - 05 – Granåsen barnehage. KNX anlegg til styring av el. varme. - 06 – Tiedemannsjordet barnehage. KNX anlegg til styring av el. varme. - 07 – Gjerpen barneskole. Utvidelse av eksisterende KNX anlegg. - 08 – Melum skole. Instalasjon av KNX anlegg til styring av el. varme. - 09 – Menstad flerebrukshall. - 10 – Menstad skole. Oppgradering av eksisterende SD anlegg av type Niagara. - 11 – Mæla ungdomsskole. - 12 – Skien Kulturskole. Oppgradering av eksisterene SD anlegg. - 13 – Svanvik skole. KNX anlegg til styring av el. varme.
Oppgradering og utvidelse av eksisterende SD-anlegg og felles portal i Skien kommune
Oppgradering og utvidelse av eksisterende Metasys SD-anlegg og etablering av felles portal for 5 SD anlegg i 5 bygg: - Gulset barnehage. - Gjerpen barneskole. - Klosterskogen videregående skole. - Brannstasjon. - 110 Sentral.
Oppgradering og utvidelse av eksisterende SD-anlegg og felles portal i Skien kommune
Oppgradering og utvidelse av eksisterende EM SD-anlegg og etablering av felles portal for tre bygg: - Kongerød skole og flerebrukshall. - Rådhuset. - Lyngbakken sykehjem.
Etablering av solcelleanlegg på sykehjem i Skien kommune
Leveransen omfatter et nøkkelferdig solcelleanlegg. Herunder installasjon, nettilknytning, idriftsettelse, kommunikasjon med strøm og nettselskap og FDV-dokumentasjon for hele anlegget.
Konsulentoppdrag for utarbeidelse av mulighetsstudier innen solkraftproduksjon i Vestfold og Telemark fylkeskommune
Totalt 6 mulighetsstudier på vegne av fylkeskommunen selv og 5 øvrige kommuner i fylket.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.