Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg av lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Horten

Rehabilitering av glassgater ved universitetet i Sørøst-Norge, trinn 1 og 2
Campus Vestfold har to glassgater, Oseberggata og Ragata. Glassgatene skal rehabiliteres da de er dårlig isolert sammenlignet med dagens standard. I tillegg har det stadig oppstått vannlekkasjer gjennom konstruksjonene. Trinn 1 blir utført i mai - oktober 2023 og trinn 2 blir utført i mai - oktober 2024.
Rehabilitering av tak på administrasjonsbygg i Horten kommune
Taket på Administrasjonsbygget fra 1995, skal tekkes om. Prosjektet omfatter fjerning av eksisterende ballastlag og takfolie på taket over 3.etasje, samt etablering av nye takbelegg i 3. og 4.etasje. Alle gesimsbeslag skal rives og erstattes med nye tilsvarende beslag, men med fals, i aluminium. Sluk og skadet/ tidligere nedfuktet isolasjon skal skiftes ut der dette blir nødvendig. Der vannet samler seg og blir liggende i hjørner og ulker skal det tilføres mer fall for å føre takvann mot sluk. Eksisterende gangbane/ terrasse i tre på taket i 3.etg. i tre skal rives og erstattes med en tilsvarende i aluminium. 2 stk overlyskupler skal erstattes med nye og 4 stk ventilasjonshatter skal erstattes med jet-hetter.
Utbedring av radon ved skole i Horten
Innvendige oppgraderinger og ventilasjon.
Utskifting av lamper i kulturhus i Horten
Gradvis utskifting fra konvensjonelle lamper til bevegelige lamper.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.