Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg av lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Drangedal

Akkurat nå finnes det dessverre ingen prosjekter i Drangedal som matcher valget ditt, men ettersom databasen vår oppdateres jevnlig kan det dukke opp et prosjekt når som helst.

Mens du venter kan du enten melde din interesse til oss i skjemaet ved siden av, eller gå videre til resten av fylkets prosjekter som du kan se noen eksempler på nedenfor.

Utvendig kalking og maling av kirke i Siljan kommune
Fra investeringsbudsjett 2020-2023.
Rehabilitering av tak på administrasjonsbygg i Horten kommune
Taket på Administrasjonsbygget fra 1995, skal tekkes om. Prosjektet omfatter fjerning av eksisterende ballastlag og takfolie på taket over 3.etasje, samt etablering av nye takbelegg i 3. og 4.etasje. Alle gesimsbeslag skal rives og erstattes med nye tilsvarende beslag, men med fals, i aluminium. Sluk og skadet/ tidligere nedfuktet isolasjon skal skiftes ut der dette blir nødvendig. Der vannet samler seg og blir liggende i hjørner og ulker skal det tilføres mer fall for å føre takvann mot sluk. Eksisterende gangbane/ terrasse i tre på taket i 3.etg. i tre skal rives og erstattes med en tilsvarende i aluminium. 2 stk overlyskupler skal erstattes med nye og 4 stk ventilasjonshatter skal erstattes med jet-hetter.
Oppgradering av idrettshall i Sandefjord
Byggetips. Oppgradering av bland annet lydanlegg. Fra Plan for videreutvikling av idrettsanlegg i Sandefjord kommune 2014-2023. Start er antatt av redaksjonen.
VVS-tiltak ved kommunale bygg i Skien kommune
VVS-tiltak ved 9 bygg: 1. Enggrav skole: Nytt ventilasjonsaggregat. 2. Gjerpen barneskole: Bytte ut ventilasjonsaggregat og demontere og montere 132 VAV-spjeld-motorer. 3. Granåsen barnehage: Nytt ventilasjonsaggregat og luft til luft varmepumpe. 4. Kongerød skole og Kongerød hall: Skifte varmegjenvinner og istallere luftepotter i enden av radiatorkurs. 5. Lyngbakken sykehjem: Installere legionellasikring, behovsstyring av ventilasjon i bygget (VVS-arbeider) og tørrkjøler på tak. Isolere rør. 6. Melum skole: Luft til luft varmepumpe i gymsal. 7. Mæla ungdomsskole: Optimalisering oppvarming. 8. Rådhuset: Isolering av rør, ventiler, pumper etc. samt skifte fra reimdrevne vifter til direktedrevne i anlegg 36.01. 9. Klosterskogen videregående skole: a. Skifte ut vannrenseutstyr. b. Bytte ut mikrobobleutskiller DN150. c. Service på hoved tvilling-sirkulasjonspumper. d. Bytte ut ekspansjonssystem. e. Bytte ut ventil og motor SV02. f. Bytte ut 2 stk. shuntgrupper med shuntventiler. g. Bytte ut manuell stengeventil 2stk. – 32.01 - 008 og 32.01 – 009. h. Innregulering av vannmengder på kursnivå (10 kurser). i. Bytte ut 25 stk radiatorer.

Se andre prosjekter i Vestfold og Telemark fylke ved å klikke her.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.