Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg av lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Vestfold og Telemark fylke

Bamble (1)
Drangedal (0)
Færder (1)
Fyresdal (0)
Hjartdal (1)
Horten (1)
Kragerø (5)
Kviteseid (0)
Larvik (6)
Nissedal (0)
Nome (1)
Notodden (3)
Porsgrunn (3)
Seljord (1)
Siljan (2)
Skien (12)
Tinn (0)
Tokke (2)
Tønsberg (8)
Vinje (0)
Nytt garderobebygg ved idrettshall i Sandefjord Kommune
Garderobebygget er tenkt med rom og funksjoner som garderober med dusj og toalett, kiosk, styrketreningsrom, møterom og kontor, samt lagerareal - med et foreløpig samlet areal på 1000 m2. BREEAM - Very Good. Eksisterende garderobebygg (gult bygg) skal rives, midtbygning (teglsteinsbygg) rehabiliteres, og nytt garderobebygg føres opp på motsatt side av Jotunhallen.
Etablering av ny krematorieovn med tilbehør i Sandefjord kommune
Leveransen gjelder erstatning av en av to eksisterende krematorieovner.
Tilbygg av barnehage på Andebu i Sandefjord kommune
Det skal utvides til en barnehage med tre avdelinger.
Utskifting av ventiilasjonsanlegg i bygg 2 ved fylkeshuset i Skien
Anlegget er gammelt og bør byttes om 8-10 år (2023-2025).
VVS-tiltak ved kommunale bygg i Skien kommune
VVS-tiltak ved 9 bygg: 1. Enggrav skole: Nytt ventilasjonsaggregat. 2. Gjerpen barneskole: Bytte ut ventilasjonsaggregat og demontere og montere 132 VAV-spjeld-motorer. 3. Granåsen barnehage: Nytt ventilasjonsaggregat og luft til luft varmepumpe. 4. Kongerød skole og Kongerød hall: Skifte varmegjenvinner og istallere luftepotter i enden av radiatorkurs. 5. Lyngbakken sykehjem: Installere legionellasikring, behovsstyring av ventilasjon i bygget (VVS-arbeider) og tørrkjøler på tak. Isolere rør. 6. Melum skole: Luft til luft varmepumpe i gymsal. 7. Mæla ungdomsskole: Optimalisering oppvarming. 8. Rådhuset: Isolering av rør, ventiler, pumper etc. samt skifte fra reimdrevne vifter til direktedrevne i anlegg 36.01. 9. Klosterskogen videregående skole: a. Skifte ut vannrenseutstyr. b. Bytte ut mikrobobleutskiller DN150. c. Service på hoved tvilling-sirkulasjonspumper. d. Bytte ut ekspansjonssystem. e. Bytte ut ventil og motor SV02. f. Bytte ut 2 stk. shuntgrupper med shuntventiler. g. Bytte ut manuell stengeventil 2stk. – 32.01 - 008 og 32.01 – 009. h. Innregulering av vannmengder på kursnivå (10 kurser). i. Bytte ut 25 stk radiatorer.
Nytt kommunalt legesenter i Kragerø
Mindre tilpasninger og nødvendig ombygging.
Ombygg av tidligere rådhus til helsesenter i Larvik kommune
Tjølling gamle rådhus har en underetasje på ca. 645 kvm bruttoareal. Arealet skal totalrenoveres og tilpasses for utleie til nytt helsesenter.
Rehabilitering av tekniske anlegg ved barnehage og idrettshall/grendehus i Nome kommune
Rehabilitering av Helgen barnehage og idrettshall/grendehus for tekniske anlegg: ventilasjon, rør og elektro.
Energioppgradering av forhandleranlegg i Vestfold og Telemark
Møller Bil og Møller Eiendom har inngått en avtale som forplikter selskapene til å energioppgradere inntil 15 forhandleranlegg i Sør-Norge, der Møller Bil er leietaker. Total kostnad: 30-40 mnok.
Etablering av varmepumper ved barneskole og sykehjem i Skien kommune
Gjerpen barneskole fyres i dag med elkjel og biooljekjel til spisslast. Kommunen ønsker å installere vann/vann varmepumpe for å ta hoveddelen av oppvarmingsbehovet. Som del av dette tiltaket er det også forutsatt optimalisering av varmeanlegget for å få best mulige forhold for ny varmepumpe. På Lyngbakken sykehjem er det et varmegjenvinningssystem fra kjølemaskiner til forvarming av tappevann. Varmegjenvinningssystemet er stengt pga risiko for legionellabakterier. Skien kommune ønsker å installere kjølemaskin/varmepumpe som kan levere høyre temperatur til forvarming varmt vann.
Utskifting av heiser på campus i Notodden kommune
Oppdraget gjelder utbytning/modernisering av totalt 2stk. heis. Opprinnelig anleggsnummer er: Heis 2, Vare/personheis: Torvald Sætre, Bergen 1087 fra 1976 med Ninr: 4080700756. Heis 3, Personheis: Torvald Sætre, Bergen 1088 fra 1976 med Ninr: 4080700757. Det kan være aktuelt å gjennomføre vare/personheis nr 2 i 2022 og personheis nr 3 i 2023. Hensikten med prosjektet er å få en mer effektiv, driftssikker heis som tilfredsstiller flere krav til universell utforming og som er stillegående og energibesparende.
Rehabilitering av tak på USN Campus Porsgrunn
Arbeidet består av renovering av tak bygg A- Nord, Bygg A-Syd og prosesshall bygg O.
Utvidelse og oppgradering av SD-anlegg ved kommunale bygg i Skien kommune
Utvidelse og oppgradering av eksisterende Niagara NX web basert SD-anlegg. Installasjon av KNX anlegg for styring av el. varme og konvertering over til Niagara NX. Det skal gis pris på etablering av felles portal for 9 nye SD anlegg: - 02- Buerflata barnehage. - 03 – Enggrav skole. - 04 - Venstøp barnehage. - 05 – Granåsen barnehage. KNX anlegg til styring av el. varme. - 06 – Tiedemannsjordet barnehage. KNX anlegg til styring av el. varme. - 08 – Melum skole. Instalasjon av KNX anlegg til styring av el. varme. - 09 – Menstad flerebrukshal. - 11 – Mæla ungdomsskole. - 13 – Svanvik skole. KNX anlegg til styring av el. varme. Det skal også gis tilbud på installering og oppgradering av Niagara NX web basert anlegg i følgende bygg: - 02- Buerflata barnehage. - 03 – Enggrav skole. - 04 - Venstøp barnehage. - 05 – Granåsen barnehage. KNX anlegg til styring av el. varme. - 06 – Tiedemannsjordet barnehage. KNX anlegg til styring av el. varme. - 07 – Gjerpen barneskole. Utvidelse av eksisterende KNX anlegg. - 08 – Melum skole. Instalasjon av KNX anlegg til styring av el. varme. - 09 – Menstad flerebrukshall. - 10 – Menstad skole. Oppgradering av eksisterende SD anlegg av type Niagara. - 11 – Mæla ungdomsskole. - 12 – Skien Kulturskole. Oppgradering av eksisterene SD anlegg. - 13 – Svanvik skole. KNX anlegg til styring av el. varme.
Oppgradering og utvidelse av eksisterende SD-anlegg og felles portal i Skien kommune
Oppgradering og utvidelse av eksisterende Metasys SD-anlegg og etablering av felles portal for 5 SD anlegg i 5 bygg: - Gulset barnehage. - Gjerpen barneskole. - Klosterskogen videregående skole. - Brannstasjon. - 110 Sentral.
Ombygging til legekontor i Horten
Ventilasjonsarbeider
Utskifting av eksisterende varmepumpeinstallasjon og automatikk på skole i Larvik kommune
Utskifting av eksisterende varmepumpeinstallasjon og automatikk. Begge varmepumpene har over lengre tid hatt driftsproblemer, den skal erstattes med ny 4-trinns brønnvarmepumpe, evt helt trinnløst.
Oppgradering og utvidelse av eksisterende SD-anlegg og felles portal i Skien kommune
Oppgradering og utvidelse av eksisterende EM SD-anlegg og etablering av felles portal for tre bygg: - Kongerød skole og flerebrukshall. - Rådhuset. - Lyngbakken sykehjem.
Lydisolering av kontor ved sykehus i Skien kommune
Tiltaket er ombygging av kontorer i Gjerpensgate 14, 1. til 3. etasje for å tilfredsstille brukernes krav til luftlydisolasjon. Det er planlagt å luftlydisolere ca 94 rom med varierende størrelse. De flest er rom med innvendig mål på ca 2,25 x 4,5.
Oppgradering av utendørsbasseng i Kragerø
Fra økonomiplan 2022-2025.
Rehabilitering av garderober ved skole i Siljan kommune
Fra investeringsbudsjett 2020-2023.
Utvendig kalking og maling av kirke i Siljan kommune
Fra investeringsbudsjett 2020-2023.
Utbedring av tribune i Sandefjord
Byggetips. Fra Plan for videreutvikling av idrettsanlegg i Sandefjord kommune 2014-2023. Start er antatt av redaksjonen.
Konsulentoppdrag for brannvannsplan/brannvannsutredning for kommunale bygg i Kragerø kommune
Fra økonomiplan 2022-2025. Det norske regelverket setter krav til at norske kommuner kartlegger behovet for slokkevann og hvordan behovet kan dekkes fra ulike kilder. En plan for brannvann vil dermed bidra til å kartlegge hvor mye vann som kan tas ut fra ledningsnettet, vurdere det reelle behovet for slokkevann, samt hvordan manglende vann kan skaffes fra andre kilder.
Oppgradering av idrettshall i Sandefjord
Byggetips. Oppgradering av bland annet lydanlegg. Fra Plan for videreutvikling av idrettsanlegg i Sandefjord kommune 2014-2023. Start er antatt av redaksjonen.
Oppgradering av svømmehallen i Sandefjord
Byggetips. Lydanlegg i hallen, rampe for dommere, kontor til svømmeklubben i svømmehallen. Fra Plan for videreutvikling av idrettsanlegg i Sandefjord kommune 2014-2023. Start er antatt av redaksjonen.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.