Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg av lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Vestfold og Telemark fylke

Bamble (1)
Drangedal (0)
Færder (4)
Fyresdal (0)
Hjartdal (1)
Horten (6)
Kragerø (2)
Kviteseid (0)
Larvik (5)
Nissedal (0)
Nome (1)
Notodden (1)
Porsgrunn (2)
Seljord (0)
Siljan (0)
Skien (11)
Tinn (1)
Tokke (3)
Tønsberg (6)
Vinje (3)
Nytt garderobebygg ved idrettshall i Sandefjord Kommune
Garderobebygget er tenkt med rom og funksjoner som garderober med dusj og toalett, kiosk, styrketreningsrom, møterom og kontor, samt lagerareal - med et foreløpig samlet areal på 1000 m2. BREEAM - Very Good. Eksisterende garderobebygg (gult bygg) skal rives, midtbygning (teglsteinsbygg) rehabiliteres, og nytt garderobebygg føres opp på motsatt side av Jotunhallen.
Ombygg fra garderobe til kontorbygg på Kjølnes i Porsgrunn kommune
Porsgrunn kommune skal bygge om tidligere garderobe i nedlagt svømmehall på Kjølnes til kontorer for Vestfold og Telemark Idrettskrets. Bruksareal: 600-700 kvm
Rehabilitering av glassgater ved universitetet i Sørøst-Norge, trinn 1 og 2
Campus Vestfold har to glassgater, Oseberggata og Ragata. Glassgatene skal rehabiliteres da de er dårlig isolert sammenlignet med dagens standard. I tillegg har det stadig oppstått vannlekkasjer gjennom konstruksjonene. Trinn 1 blir utført i mai - oktober 2023 og trinn 2 blir utført i mai - oktober 2024.
Tilbygg av barnehage på Andebu i Sandefjord kommune
Det skal utvides til en barnehage med tre avdelinger.
Ombygg av tidligere rådhus til helsesenter i Larvik kommune
Tjølling gamle rådhus har en underetasje på ca. 645 kvm bruttoareal. Arealet skal totalrenoveres og tilpasses for utleie til nytt helsesenter.
Oppgradering av svømmehall m.m ved skole i Sandefjord
Byggetips. Lydanlegg i hallen, rampe for dommere, kontor til svømmeklubben i svømmehallen. Fra Plan for videreutvikling av idrettsanlegg i Sandefjord kommune 2014-2023. Start er antatt av redaksjonen.
Oppgradering av fellesarealer på videregående skole i Tokke kommune
Oppgradering av fellesarealene, innomhus og utomhus, på skolen, avd. Dalen.
Etablering av solcelleanlegg på bygg i Porsgrunn
Felles utlysning for 3 bygg. 2103 Borge skole Totalt: ca. 1400 m2 Adresse: Øvre Liane 57, 3914 Porsgrunn 5213 Stridsklevhallen Totalt: ca. 14-1500 m2 Adresse: Stridsklev ring 116, 3929 Porsgrunn 5335 Ælvespeilet Totalt: ca. 1175 m2 Adresse: Storgata 164, 3915 Porsgrunn
VVS-tiltak ved kommunale bygg i Skien kommune
VVS-tiltak ved 9 bygg: 1. Enggrav skole: Nytt ventilasjonsaggregat. 2. Gjerpen barneskole: Bytte ut ventilasjonsaggregat og demontere og montere 132 VAV-spjeld-motorer. 3. Granåsen barnehage: Nytt ventilasjonsaggregat og luft til luft varmepumpe. 4. Kongerød skole og Kongerød hall: Skifte varmegjenvinner og istallere luftepotter i enden av radiatorkurs. 5. Lyngbakken sykehjem: Installere legionellasikring, behovsstyring av ventilasjon i bygget (VVS-arbeider) og tørrkjøler på tak. Isolere rør. 6. Melum skole: Luft til luft varmepumpe i gymsal. 7. Mæla ungdomsskole: Optimalisering oppvarming. 8. Rådhuset: Isolering av rør, ventiler, pumper etc. samt skifte fra reimdrevne vifter til direktedrevne i anlegg 36.01. 9. Klosterskogen videregående skole: a. Skifte ut vannrenseutstyr. b. Bytte ut mikrobobleutskiller DN150. c. Service på hoved tvilling-sirkulasjonspumper. d. Bytte ut ekspansjonssystem. e. Bytte ut ventil og motor SV02. f. Bytte ut 2 stk. shuntgrupper med shuntventiler. g. Bytte ut manuell stengeventil 2stk. – 32.01 - 008 og 32.01 – 009. h. Innregulering av vannmengder på kursnivå (10 kurser). i. Bytte ut 25 stk radiatorer.
Rehabilitering av tak på administrasjonsbygg i Horten kommune
Taket på Administrasjonsbygget fra 1995, skal tekkes om. Prosjektet omfatter fjerning av eksisterende ballastlag og takfolie på taket over 3.etasje, samt etablering av nye takbelegg i 3. og 4.etasje. Alle gesimsbeslag skal rives og erstattes med nye tilsvarende beslag, men med fals, i aluminium. Sluk og skadet/ tidligere nedfuktet isolasjon skal skiftes ut der dette blir nødvendig. Der vannet samler seg og blir liggende i hjørner og ulker skal det tilføres mer fall for å føre takvann mot sluk. Eksisterende gangbane/ terrasse i tre på taket i 3.etg. i tre skal rives og erstattes med en tilsvarende i aluminium. 2 stk overlyskupler skal erstattes med nye og 4 stk ventilasjonshatter skal erstattes med jet-hetter.
Energisparende tiltak på videregående skole i Tønsberg
Felles utlysning for enøktiltak på 12 bygg: 6 delkontrakter.
Energisparende tiltak på videregående skole i Tokke
Felles utlysning for enøktiltak på 12 bygg: 6 delkontrakter.
Energisparende tiltak på videregående skole i Sande
Felles utlysning for enøktiltak på 12 bygg: 6 delkontrakter.
Energisparende tiltak på videregående skole i Ramnes
Felles utlysning for enøktiltak på 12 bygg: 6 delkontrakter.
Energisparende tiltak på videregående skole i Nøtterøy
Felles utlysning for enøktiltak på 12 bygg: 6 delkontrakter.
Energisparende tiltak på skolebygg i Tønsberg
Felles utlysning for enøktiltak på 12 bygg: 6 delkontrakter.
Etablering av varmepumper ved barneskole og sykehjem i Skien kommune
Gjerpen barneskole fyres i dag med elkjel og biooljekjel til spisslast. Kommunen ønsker å installere vann/vann varmepumpe for å ta hoveddelen av oppvarmingsbehovet. Som del av dette tiltaket er det også forutsatt optimalisering av varmeanlegget for å få best mulige forhold for ny varmepumpe. På Lyngbakken sykehjem er det et varmegjenvinningssystem fra kjølemaskiner til forvarming av tappevann. Varmegjenvinningssystemet er stengt pga risiko for legionellabakterier. Skien kommune ønsker å installere kjølemaskin/varmepumpe som kan levere høyre temperatur til forvarming varmt vann.
Oppgradering og utvidelse av eksisterende SD-anlegg og felles portal i Skien kommune
Oppgradering og utvidelse av eksisterende Metasys SD-anlegg og etablering av felles portal for 5 SD anlegg i 5 bygg: - Gulset barnehage. - Gjerpen barneskole. - Klosterskogen videregående skole. - Brannstasjon. - 110 Sentral.
Oppgradering og utvidelse av eksisterende SD-anlegg og felles portal i Skien kommune
Oppgradering og utvidelse av eksisterende EM SD-anlegg og etablering av felles portal for tre bygg: - Kongerød skole og flerebrukshall. - Rådhuset. - Lyngbakken sykehjem.
Utvidelse og oppgradering av SD-anlegg ved kommunale bygg i Skien kommune
Utvidelse og oppgradering av eksisterende Niagara NX web basert SD-anlegg. Installasjon av KNX anlegg for styring av el. varme og konvertering over til Niagara NX. Det skal gis pris på etablering av felles portal for 9 nye SD anlegg: - 02- Buerflata barnehage. - 03 – Enggrav skole. - 04 - Venstøp barnehage. - 05 – Granåsen barnehage. KNX anlegg til styring av el. varme. - 06 – Tiedemannsjordet barnehage. KNX anlegg til styring av el. varme. - 08 – Melum skole. Instalasjon av KNX anlegg til styring av el. varme. - 09 – Menstad flerebrukshal. - 11 – Mæla ungdomsskole. - 13 – Svanvik skole. KNX anlegg til styring av el. varme. Det skal også gis tilbud på installering og oppgradering av Niagara NX web basert anlegg i følgende bygg: - 02- Buerflata barnehage. - 03 – Enggrav skole. - 04 - Venstøp barnehage. - 05 – Granåsen barnehage. KNX anlegg til styring av el. varme. - 06 – Tiedemannsjordet barnehage. KNX anlegg til styring av el. varme. - 07 – Gjerpen barneskole. Utvidelse av eksisterende KNX anlegg. - 08 – Melum skole. Instalasjon av KNX anlegg til styring av el. varme. - 09 – Menstad flerebrukshall. - 10 – Menstad skole. Oppgradering av eksisterende SD anlegg av type Niagara. - 11 – Mæla ungdomsskole. - 12 – Skien Kulturskole. Oppgradering av eksisterene SD anlegg. - 13 – Svanvik skole. KNX anlegg til styring av el. varme.
Oppgradering av heis ved videregående skole i Bamble kommune
Eksisterende heis skal fjernes og utvidelse av åpning i heissjakt skal inkluderes. I tillegg skal selve heisen med alle komponenter bli komplett levert og montert. Elektrotekniske arbeider som tilførsel til heis og heismaskin inkluderes. Montering av lys, stikk og brannalarm i sjakt.
Etablering av solcelleanlegg på sykehjem i Skien kommune
Leveransen omfatter et nøkkelferdig solcelleanlegg. Herunder installasjon, nettilknytning, idriftsettelse, kommunikasjon med strøm og nettselskap og FDV-dokumentasjon for hele anlegget.
Utskifting av lamper i kulturhus i Horten
Gradvis utskifting fra konvensjonelle lamper til bevegelige lamper.
Fasadearbeider på skole i Kragerø
Fra økonomiplan 2018-2021.
Oppgradering av utendørsbasseng i Kragerø
Fra økonomiplan 2022-2025.
Nytt sportsgulv i idrettshall i Tønsberg
Eksisterende sportsgulv i Vålehallen har blitt ødelagt av en vannlekkasje i slutten av desember. Gammelt gulv er fjernet og opptørking av betongen har startet.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.