Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg av lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Vestfold og Telemark fylke

Bamble (0)
Drangedal (4)
Færder (3)
Fyresdal (0)
Hjartdal (0)
Horten (3)
Kragerø (3)
Kviteseid (1)
Larvik (6)
Nissedal (0)
Nome (2)
Notodden (1)
Porsgrunn (0)
Seljord (1)
Siljan (1)
Skien (12)
Tinn (1)
Tokke (1)
Tønsberg (7)
Vinje (1)
Om-og utbygging av barneskole og nybygg av flerbrukshall i Tønsberg
Nybygg ca 2500 m2, ombygg ca 1000-2000 m2. Utvidelse med 1-parallell, fra 2 til 3 parallell barneskole.
Utvidelse av skole og barnehage i Barkåker
Prosjektering naturmangfold/ biologi- reguleringsplan: Asplan Viak AS, kontaktperson Halvard Holtung.
Ombygg av hotell til kontor i Tønsberg
Butikker eller en annen form for handel på grunnplanet.
Rehabilitering av eksisterende Husflidhall til nye lokaler samt oppføring av nytt bygg på Stevneplassen i Skien kommune
MATS gir tilbud til unge mennesker som er ferdig med Videregående skole, og har behov for et dagtilbud som kan tilrettelegge for tilpasset arbeid og aktivitet. MATS skal flytte inn i nye lokaler på Stevneplassen. Eksisterende Husflidhall skal rehabiliteres, det skal føres opp et nytt bygg og et energiforsyningsbygg skal tilpasses vedproduksjon.
Ombygging av avdelning for sikkerhetspsykiatri ved Sykehuset Telemark
Dette prosjektet omhandler å utvide dagens avdeling med 7 sengeplasser pluss en skjermingsplass plasser i 1. etasje i bygg 3 der eksisterende holder til i 2. etasje.
Utvidelse av sykehjem i Larvik kommune
Utvidelse med 25-30 plasser.
Utvendig rehabilitering av kommunehus i Larvik kommune
Fra investeringsbudsjett 2021-2024.
Etablering av nytt kommunalt fastlegesenter i Kverndalsbygget i Skien kommune
Nytt fastlegesenter i første etasje i Kverndalsbygget.
Etablering av nye energibrønner med tilhørende varmepumpe ved Universitetet i Sørøst-Norge, Campus Bø
Ved USN Campus Bø, skal eksisterende energitilførsel fra fjernvarme, erstattes med nye energibrønner med tilhørende varmepumpe. Det er beregnet behov for 36 brønner og en varmepumpe som skal ha en ytelse på 270 kW. Fjernvarmen skal kun benyttes videre spisslast. I varmesentralen skal det meste av rør og teknisk utstyr, erstattes med nytt.
Utvidelse av camping i Seljord kommune
Utvidelsen er tenkt brukt til døgnoppstillingsplasser for telt og campingvogner, samt aktivitetsareal for campingplassen. Det legges opp til at dagens adkomst fra fylkesveg til campingplassen skal benyttes, og at adkomst videre til nytt campingområde skal være med bru over Sannesåi. Det skal også være egen gang bru over Sannesåi langs Seljordsvannet for gående og syklende. Ca. 10 daa.
Energisparende tiltak på videregående skole i Nøtterøy
Felles utlysning for enøktiltak på 12 bygg: 6 delkontrakter.
Energisparende tiltak på videregående skole i Tønsberg
Felles utlysning for enøktiltak på 12 bygg: 6 delkontrakter.
Omlegging av tak på idrettshall i Sandefjord kommune
Omlegging tak Ormestadhallen: - Riving/demontering/remontering - Ny isolasjon, med fall, kilrenner etc - Nye sluk - Tekking
Ny fasade og etterisolering på skole i Kragerø
Fra budsjett og økonomiplan 2020-2023.
Utskifting av lyskilder til LED-belysning ved eiendommer i Norge
Ca. 20.000 lyskilder skal byttes ut og erstattes med LED-belysning. Gjelder i hovedsak eiendommer på Østlandet i Norge.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.