Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg av lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Sørreisa

Ombygg av kontor til blant annet møterom i Sørreisa
Tiltaket gjelder lettere ombygging av tidligere NAV-lokaler til blant annet møterom. Kostnader for ventilasjon må utredes nærmere.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.