Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg av lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Troms og Finnmark fylke

Utvidelse av opplevelsessenter i Tromsø
Eiendomen eies idag av Statsbygg. Utendørsbasseng for seler.
Tilbygg av teaterhus i Tromsø
En del av bygningen er fredet.
Ombygg og rehabilitering av kontor m.m på Setermoen i Bardu
Forsvarsdepartementet har besluttet at Forsvarsbyggs enheter skal samlokaliseres på Setertun. Ombygging og rehabilitering deler av Setertun samt rehabilitering av taket på hele bygningen.
Etablering av opplæringsbasseng på Tromsøbadet i Tromsø kommune
Bygging av nytt opplæringsbasseng på Tromsøbadet hvor det i dag er avsatt areal til surfebølgebasseng. Det er ønskelig med størst mulig vannflate og oppdragsgiver har beregnet at innvendig mål basseng vil bli ca. 5,3x13,5 meter som gir en vannflate på ca. 70 m2. Badfaglig rådgiver: Asplan Viak AS v/ Rune Langseth.
Ombygg av ungdomssenter på Håkøya i Tromsø kommune
Tromsø ungdomssenter er en døgnbemannet barnevernsinstitusjon som gir behandling og undervisning til ungdom med atferdsvansker. Bygningen ligger sjønært til på Håkøya. Den ble oppført i 2006, og består av et hovedhus, en skolebygning og en leilighetsfløy som til sammen er på ca. 950 m2. Byggene skal bygges om innvendig, og tilpasses bedre til dagens bruk. Vinduer i alle bygg skal byttes.
Innvendig ombygging av administrasjonsbygg på fagskolen for brann- og redningspersonell på Fjelldal i Tjeldsund kommune
Innvendig ombygging av det eksisterende administrasjonsbygget ved dagens Norges brannskole. Det er behov for å etablere flere kontorarbeidsplasser i det eksisterende administrasjonsbygget ved dagens Norges brannskole.
Ombygg av lokale til kontor og skanning m.m. i Vadsø kommune
Etablering av en ny enhet for skanning av dokumenter for digital lagring. Prosjektet gjelder ombygging av ca. 400 m2 lokale til kontor og skanning, oppgradering av toalettkjerne samt etablering av HC toalett. Det etableres varemottak og pallelager for mottak av papirdokumenter, og produksjonslokale for selve skanningen. Prosjektet omfatter også oppgradering av overflater i tilstøtende korridorer. Det skal monteres et eget ventilasjonssystem for den nye enheten. Prosjektet omfatter også riving og demontering av innervegger og tilhørende tekniske installasjoner.
Oppgradering av Rådhuset i Loppa kommune
Ombygging av resepsjonsområdet i 1. etasje, renovering av samtlige bad, riving av begge trappeoppganger, ny trappeoppgang, nye møterom, ny kantine og nye kontorlokaler, utskifting av elektriske anlegget.
Rehabilitering av kirke i Porsanger kommune
Rehabilitering av Lakselv kirke. Arbeidene som skal gjennomføres er etterisolering av fasader og tak samt at alle vinduer og ytterdører skal erstattes med nye i hht dagens krav så langt det er mulig. I tillegg er det noen opsjoner som omhandler etablering av trinnfri adkomst mellom kirkeskip og meninghetsal, ombygging av toaletter til HcWc samt ny rullestolrampe utvendig.
Utskifting av ventilasjonsanlegg ved helsesenter i Lebesby kommune
Nytt ventilasjonsanlegg i østfløyen av Kjøllefjord helsesenter. Det er per i dag et avtrekkssystem på berørt del av bygget. Eksisterende system skal rives og nytt aggregat skal etableres på kaldloftet for balansert ventilering av bygget. Eksisterende sjakter, himlinger og systemhimlinger i berørt område skal rives og erstattes med nye.
Utskiftning av vinduer på skole i Honningsvåg
Det foreslås å skifte ut alle vinduer på skolen for å effektivisere oppvarmingskostnader og oppnå bedre kvalitet på bygningen.
Etablering av sprinkleranlegg og nytt varmeanlegg for kirke i Tromsø
Sprinkleranlegg, innvendig og utvendig i gammel trekirke. Som følge av dette må kirken ha nytt varmeanlegg. Det forutsettes installert med energibrønner og vannbåren oppvarming.
Oppgradering av kommunehus i Salangen kommune
Salangen kommune skal oppgradere kommunehuset utvendig med nye vinduer og ny kledning samt nytt inngangsparti og balkong. Innvendige arbeider består av skifte belegg, flytte vegger samt noe elektroarbeid. Utomhus skal terreng opparbeides og det skal etableres nye parkeringsplasser med tilhørende grøntområder med benker. Skal og monteres ladestasjoner og ny utvedig belysnnig.
Ombygg av tak på sykehjem i Sørreisa
Utskifting av taktekking bør prioriteres for å unngå følgeskader på bygget.
Utskifting av taktekke, undertak, beslag og takrenner på mellombygg til helsesenter i Måsøy kommune
Måsøy kommune skal bytte taktekke, undertak, beslag og takrenner på mellombygget til Havøysund helsesenter.
Oppussing av WC og garderobe på flere bygg i Målselv kommune
Oppussing og økt kapasitet wc og garderobe i flere bygg, Rusta og Heggelia leir, Målselv.
Oppgradering av utomhusområde ved barnehage i Karasjok kommune
Fornyelse av utomhus- og lekearealet ved Guolban barnehage sentralt i Karasjok. Utomhusarealet er på cirka 6 dekar, og prosjektets arbeider gjelder etablering av gjerder, lekeplassutstyr, fallunderlag, asfaltering, steinlegging, vegetering, beplantning, utomhus belysning, noen bygningsmessige konstruksjoner mv.
Demontere og deponere flomskadet kunstgressdekke med granulat, sand og pad ved stadion i Kåfjord kommune
Demontering, opprydding, bortkjøring og sanering samt etterarbeid mht. flomskadet kunstgress på Birtavarre stadion.
Etablering av ny heis i Balsfjord rådhus
Demontering av eksisterende heisutstyr. Avfallshandtering og deponering. Montering av ny heis, eventuelt tilsvarende oppgradering av eksisterende.
Utvidelse av leke- og oppholdsareal samt garderobe ved barnehage i Senja kommune
Utvidelse av leke- og oppholdsareal samt legge til rette for litt større garderobe.
Utbedring av kjøkken mm på skole/idrettshall i Dyrøøy
Utbedring av kjøkken og lysarmaturer mellomgang skole/idrettshall Utbedring av kjøkken mellombygg skole/idrettshall etter vannskade, samt utskifting av lysarmaturer i foaje/mellombygg da disse ikke lenger er lovlig.
Skifte av vinduer på skole i Sørreisa
Utskifting av noen defekte vinduer.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.