Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg av lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Troms og Finnmark fylke

Utvidelse av opplevelsessenter i Tromsø
Utendørsbasseng for seler.
Rammeavtale for kjøp av elektrisk installasjonsmateriell i Norge
Gjelder hele Norge. Total kostnad: 1 mrd. Leverendør av elektrisk installasjonsmateriell: Onninen AS
Tilbygg og rehabilitering av skole i Hasvik
Fra økonomiplan 2022-2025.
Nye rettslokaler for Nord-Troms og Senja tingrett på Finnsnes
Lokalene må blant annet kunne inneholde to rettsaler, som har krav til større takhøyde, og 8 kontorplasser. Det totale arealbehovet vil være på om lag 600 - 700 m2.
Utvidelse av aktivitets-og produksjonslokaler i Tromsø
Formålet med planen er videreutvikling og utvidelse av dagens drift, aktivitet og produksjonslokaler, i tillegg til visningssenter med kantine, parkeringsområde, vei.
Ombygg av ungdomssenter på Håkøya i Tromsø kommune
Tromsø ungdomssenter er en døgnbemannet barnevernsinstitusjon som gir behandling og undervisning til ungdom med atferdsvansker. Bygningen ligger sjønært til på Håkøya. Den ble oppført i 2006, og består av et hovedhus, en skolebygning og en leilighetsfløy som til sammen er på ca. 950 m2. Byggene skal bygges om innvendig, og tilpasses bedre til dagens bruk. Vinduer i alle bygg skal byttes. Dør entreprenør: Totalrenovering AS, Tromsø Badinnredning: Viking Bad AS Utvendig Screens: Avskjerming AS, Tromsø Lås/beslag: Certego AS, Tromsø
Rehabilitering av barnehage i Hamnvik
Utredes sammen med Ånstad barnehage.
Etablering av energisentral i eksisterende fyrrom i flerbrukshus i Vadsø kommune
Det skal etableres energisentral i eksisterende fyrrom. Gamle fyrkjeler er fjernet og nye el.kjeler er montert. Disse går foreløpig på elektrisitet, men skal drives av ny varmepumpe som monteres i denne entreprise.
Riving av kontor og leiligheter i Tromsø
4000-5000 kvm kontor som skal rives.
Etablering av kunstgress over eksisterende grusbane i Ibestad kommune
Oppdraget består i å etablere komplett kunstgressbane for 7-er fotball med tilhørende momenter. Arbeidet skal gjøres over eksisterende grusbane i Hamnvik.
Utskifting av vinduer og dører på helsesenter i Tana kommune
Utskifting av 27 vinduer, 2 aludører og 14 branndører.
Ombygg av squashrom i den nordlige delen av Landsåshallen i Harstad
Squashrommet går i dag over to etasjer. Etasjene skal deles av og rommene skal i stedet brukes til treningsrom (styrke/kondisjon) og spillrom.
Utskifting av kunstgressdekke på fotballbane i Birtavarre, Kåfjord kommune
Holmen stadion ble utsatt for flom sommeren 2022, og banen er nå ryddet og gammelt gress er fraktet bort og levert til godkjent mottak.
Rehabilitering av loft, tårn, fasade, vinduer og tak på kirke i Nesseby
Steintrapp. Komplettering takstein. Maling panel.
Etablering av solavsjerming med screens på barne- og ungdomsskole i Salangen kommune
Salangen barne og ungdommskole skal montere solavsjerming med screens på sørfasade. Totalt 50 vinduer med screens.
Oppgradering av vinduer ved helsesenter i Gratangen
Fra investeringsbudsjett 2020-2023.
Oppgradering av kjøkken i sykehjem med ny kjøkkeninnredning i Tromsø kommune
Kjøkkeninnredning til 5 kjøkken på et sykehjem.
Montering av teleslynger i kommunale bygg i Dyrøy kommune
Teleslynge kommunale bygg Montering av teleslynger i Nordavindshagen, kultursalen, det nye aktivitetssenteret, møterom 1 og 2 på kommunehuset, samt møterommet i frivilligsentralen.
Oppgradering av uteområde ved skole i Bergsfjord
Innkjøp og innstallering av nye lekeapparater mm ute. Huskestativ med to x dekkhusker og en "redehuske" Klatrestativ med "hus" og sklie Sandkasse med sand Vippehuske og plater til klatrevegg Montering/Nedsetting av gammel leke fra barnehagen Lite redskaps/leke oppbevaringshus. Bod

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.