Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg av lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Holtålen

Oppgradering av skisenter i Holtålen
Oppgradering av bygningsmasse og anlegg iht. rapport fra Rambøll. Dette også i tråd med avtale mellom Holtålen kommune og Ålen Aktivum AS.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.