Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg av lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Bodø

Rammeavtale for kjøp av elektrisk installasjonsmateriell i Norge
Gjelder hele Norge. Total kostnad: 1 mrd.
Rehabilitering av teglfasade på videregående skole i Bodø kommune
Teglfasaden skal rives, veggene skal etterisoleres og ny platekledning etableres. Vinduene skal skiftes.
Ombygg av administrasjonsbygg ved universitet i Bodø kommune
Det skal gjennomføres en ombygging i administrasjonsbygget 6A. Administrasjonsbygget er et kontorbygg med tilhørende støttefunksjoner. Bakgrunnen for ombyggingen er støyproblematikk grunnet de åpne kontorlandskapene rundt hovedtrappen, sosiale soner og kjøkken.
Tilbakeføring av uteområde ved Bodøsjøen skole
Ombygg av uteområde og lekeområde ved Bodøsjøen skole.
Oppgradering av inngangsparti for flerbrukshall i Bodø kommune
• Komplette arbeider med riving av eksisterende takoverbygg med alle tilhørende konstruksjoner og tekniske anlegg. • Håndtering av rivemateriell for størst mulig grad av sortering av avfallet med deponering og evt. ombruk. • Komplette arbeider med etablering av nytt takoverbygg med alle tilhørende bygningsmessige og tekniske installasjoner.
Utskifting av heis og løfteplattform ved videregående skole i Bodø kommune
Utskifting av heis i bygg D og utskifting av løfteplattform i bygg G/H på Bodø VGS. Det skal benyttes eksisterende heissjakt.
Utskiftning av vinduer på kontorbygg i Bodø kommune
Monteres 40 nye vinduer og 24 solavskjerminger.
Utskifting av lyskilder og lysarmatur til LED i badeanlegg i Bodø
Arbeidet omfatter utskifting av lyskilder og armaturglass med pakning i 20 stk opplys fabrikat Sill, utskifting av 27 stk. veggarmaturer, demontering av 20 stk. spotter, kontroll og evt. utskifting av bolter til klave som lysarmatur er festet til på søyler der disse anses av Bodø Spektrum å være svekket av rust/korrosjon.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.