Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg av lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Sunndal

Utviklingsprosjekt for kulturhus/bibliotek/ungdomssenter/frivilligsentral i Sunndalsøra
Prosjektet har vært delvis utredet, men som en samlokalisering av biblioteket i kulturhuset. Med bakgrunn i de prosessene som har gått i etterkant vil kommunedirektøren omdefinere og utvide prosjektet til å omfatte dagens biblioteklokaler, lokaler for frivilligsentral, evt nye lokaler for ungdomssenteret og en utviklingsplan for Øratorget. Arbeidet med et utviklingsarbeid har såvidt startet administrativt. Dette arbeidet inkluderer ressurser fra både avdeling for samfunnsutvikling, kulturtjenesten og tekniske tjenester. Etterhvert vil det bli fremmet en sak for politisk avklaring om retning, prioritering og omfang. Når det er klart vil det være naturlig å involvere ulike brukergrupper i det videre planarbeidet.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.