Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg av lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Kristiansund

Riving av barnehage på Kirkelandet i Kristiansund
Fløya Barnehage i Wergelandsveien 12 i Kristiansund skal rives for å gjøre plass til nytt bygg for Nordmøre Krisesenter. Bygget er på ca. 400m2 og oppført i 1969. Bygget er oppført i bindingsverk på betongmurer og søyle punkter (kryp kjeller) med unntak av et midtparti på ca. 70m2 som er støpt kjeller/ tilfluktsrom. Det er i tillegg oppført 2 stk. frittstående boder i tre som står på støpte plater.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.