Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg av lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Ålesund

Utvidelse og ombygg av sykehus i Ålesund
Akuttmottak, intensivavdeling og operasjonsstuer. Ca. 4000 m2 nybygg og ca. 5000 m2 ombygg.
Utvidelse av hotell i Spjelkavik
Spjelkavik sentrum, Kanalvegen gnr/bnr 24/258 m.fl.
Utvidelse av dyreklinikk på Spjelkavik i Ålesund kommune
Spjelkavikvegen 3-13 og Brusdalsvegen 4-14.
Etablering av ny hovedinngang for sykehus i Ålesund
Ålesund sjukehus står foran en planlagt større utbygging/ombygging (AIO-prosjektet), hvor det planlegges for flere delprosjektet, hvor målet er å utvikle sykehuset for å kunne levere et framtidsrettet og moderne helsetilbud til befolkningen i regionen. Denne konkurransen gjelder delprosjekt Ny hovedinngang.
Tilbygg av vest for Ålesund behandlingssenter i Ålesund
Oppføring av et nytt tilbygg mot vest. Bygget skal romme 4 pasientrom med tilhørende bad, møterom, besøksrom, legekontor, tekjøkken, kontor og nattevaktsrom med tilhørende bad.
Flytting og reetablering av moduler ved skole i Ålesund
Ålesund kommune, ved Ålesund Kommunale Eigedom KF (ÅKE), skal etablere midlertidige undervisningsareal på Flisnes skole, i form av flytting av 42 moduler fordelt på 2 etasjer. Dette vil tilføre skolen ca. 950 kvm nettoareal. Prosjektet omfatter komplett demontering av moduler på adressen Hatlaskaret 9, kraning og transportering av moduler fra nåværende til ny plassering, og reetablering/remontering av moduler. Det skal i tillegg etableres et nytt trapperom mot nord og nytt komplett tak med taktekking. Ved ny adresse skal nødvendig fundamentering med peling og tilhørende grunnarbeid utføres. Nødvendig grøfting til vvs, el. anlegg, dataanlegg, brannanlegg etc. skal være inkludert.
Akrylbasert støpebelegg til oppgradering av garderober m.m. ved svømmehall i Ålesund kommune
Nytt akrylbaserte støpebeleggoverflater på gulv og vegg i garderober, dusj, toalettareal og samt noe felles- og lagerarealfellesgang på Moa svømmehall.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.